Clock-Time

Thứ Năm tuần III thường niên B -GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-18: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại lệnh truyền của Đức Kitô Giêsu phục sinh, trước khi Chúa về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TRONG TUẦN III THƯỜNG NIÊN B


LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI - LỄ KÍNH

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 16: 15-18)

15 Đức Kitô nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".

Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại lệnh truyền của Đức Kitô Giêsu phục sinh, trước khi Chúa về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. 

Tin Mừng Đức Kitô Giêsu phục sinh truyền cho các Tông đồ rao giảng là Tin Mừng gì? Đó là lý thuyết chăng? Hay là tài hùng biện? Phải chăng đó là triết học và thần học? 

Không phải thế: Tin Mừng Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ rao giảng đó chính là con người của Người: Vì Đức Kitô Giêsu là Tin Mừng.

Để loan báo Đức Kitô Giêsu là Tin Mừng, trước hết người môn đệ phải biết yêu Thầy mình. Vậy đâu là tình yêu? Đó là người môn đệ luôn khao khát được ở với Thầy. Vì không có tình yêu nào mà không có nhu cầu nói chuyện với người mình yêu. Người môn đệ được mời gọi yêu Chúa, đến nỗi mong muốn được nên đồng hình đồng dạng với Chúa, giống như thánh Phaolô: “Tôi sống không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Như thế nào để Đức Kitô sống trong người môn đệ? Đó là phải biết nói những gì Thầy nói, biết suy nghĩ những gì Thầy suy nghĩ, biết làm những gì Thầy đã làm. Vì lời rao giảng của người môn đệ được củng cố bằng những việc yêu thương của Đức Kitô. Ai không biết yêu thương thì không thể nào rao giảng Tin Mừng. Ai không sống yêu thương thì không phải môn đệ của Chúa. Ai không hành động như Đức Kitô Giêsu: là khi “đói cho ăn, khát cho uống, tù đầy viếng thăm, khách lạ tiếp rước, trần chuồng cho mặc”, thì người đó sẽ là môn đệ giả.

Xin Chúa cho chúng con được trở nên chứng nhân loan báo Tin Mừng như lòng Chúa và Giáo Hội mong ước. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường