Clock-Time

Thứ Năm Tuần IV Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 22 - 32: Ngày Lễ Nến, hay Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, theo truyền thống, các em nhỏ, con cái trong gia đình chúng ta cũng được đem đến để dâng hiến cho Chúa...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 02-02-2017
 
 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 2: 22-32)

 
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

 

SUY NIỆM

 
Ngày Lễ Nến, hay Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, theo truyền thống, các em nhỏ, con cái trong gia đình chúng ta cũng được đem đến để dâng hiến cho Chúa. Việc này lặp lại truyền thống cổ xưa của người Do Thái, như gia đình Nazareth xưa đã thực hiện, Dâng Chúa trong đền thờ, đồng thời cũng mời gọi các gia đình suy nghĩ về chính sự thánh hiến con cái chúng ta cho chương trình của Thiên Chúa.

Thánh Kinh thuật lại, khi Chúa được dâng trong đền thờ, thì ông Simeon và bà Anna đều nói tiên tri về Người. Lời tiên tri ấy dự báo về một tương lai bất trắc cho Maria, tâm hồn mẹ sẽ đau đớn như một lưỡi gươm đâm thấu. Còn Chúa Giêsu sẽ bị người đời chống báng.

Chúng ta dâng con cái chúng ta cho Chúa, nghĩa là thánh hiến con cái chúng ta cho Ngài. Vậy chúng ta ước mong gì?

Ơn Thánh Hiến là ơn đến từ Thiên Chúa. Ngài thánh hiến những ai Ngài tuyển chọn. Hiểu Thánh hiến theo nghĩa hẹp, nghĩa là những người sống ơn gọi tu trì để phục vụ cho Chúa với một sứ mạng nào đó. Còn mỗi chúng ta được hiến thánh theo nghĩa rộng hơn, đó là mỗi ngày tìm ra thánh ý Thiên Chúa để thi hành trong đời sống hằng ngày. Chúng ta thường cho rằng ơn gọi tận hiến, làm linh mục hay nữ tu mới cao quý. Không phải vậy, mỗi Kitô hữu căn bản được thánh hiến qua bí tích rửa tội để nên con cái Thiên Chúa. Thế nên ước mong mỗi ngày, chúng ta đều làm sáng danh Chúa qua chính cuộc đời chúng ta, nơi chúng ta sống và làm việc, nơi mà chúng ta có thể biết chúng ta phải làm gì để sống ơn gọi đó. Một người cha mẫu mực, một người mẹ dịu hiền, một người con ngoan ngoãn, một công nhân trong xí nghiệp chăm chỉ, một người nông dân thật thà, siêng năng cày cấy… mỗi ngày chúng ta thánh hoá cuộc sống chúng ta và Thiên Chúa sẽ hiến thánh cuộc đời chúng ta nên lễ vật tươi đẹp cho Ngài.

Kitô hữu không chỉ là người sống tốt, mà là người biết hoàn thiện mình như Cha trên trời là Đấng Hoàn Thiện.

Lạy Chúa, hôm nay xin hãy thánh hiến chúng con. Để mỗi ngày chúng con biết sống đẹp lòng Chúa luôn. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường