Clock-Time

Thứ Năm tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 24-30: Khi người ta đón nhận Chúa, thì mọi trật tự được phục hồi, bình an quay trở lại. Ma quỷ phải rời đi. Bệnh tật chấm dứt. Và Thiên Chúa là sự bình an ngự trị. Amen.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM -
 TUẦN V THƯỜNG NIÊN C

 NGÀY 14/02/2019

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 7: 24-30)

24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.27 Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con".28 Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con".29 Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi".30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

Suy niệm

Bài đọc 1 hôm nay, nhắc chúng ta nhớ lại câu chuyện về cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và cho chúng ta biết, Thiên Chúa tạo dựng tất cả là để chăm sóc cho đời sống con người. Thiên Chúa đặt mọi vật dưới chân con người. Thiên Chúa trao quyền cho con người được đặt tên cho mọi sinh vật. Mà theo quan niệm Do Thái, thì đặt tên cho ai là có quyền trên kẻ ấy. Trong cuộc sáng tạo của Thiên Chúa thì mọi sự đều tốt đẹp. Tất cả mọi sự trong thuở ban sơ ấy đều ổn định trong trật tự: Thiên Chúa – con người – vạn vật. Mọi loài thanh thản an vui vì sống trong trật tự, trong tự do và trong tình yêu Thiên Chúa.

Sự xấu đã đến thế gian bởi ma quỷ, bởi sự lạm dụng tự do và bởi sự bất tuân phục. Hậu quả của tội là làm mất đi sự bình an, gây ra đau khổ và sự chết. Con người đang là con cái Chúa bị mất đi địa vị làm con. Có thể nói, con người vì hậu quả của tội lỗi, đã không còn xứng đáng được ngồi trên bàn ăn mà bị sánh như chó con phải ngồi dưới gầm bàn chực chờ thức ăn rơi rớt. 

Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người khi tội lỗi làm cho họ xa cách Chúa. Thiên Chúa Ngôi Hai đã đến trần gian mặc khải về Thiên Chúa và tình yêu của Chúa cho con người, để họ nhận ra và hoán cải tội lỗi. Con người được Thiên Chúa chuộc tội và cho phục hồi lại địa vị làm con Chúa. Nhưng muốn vậy, họ phải có đức tin mạnh mẽ. 

Người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng hôm nay, đã vượt qua những chướng ngại để diễn tả niềm tin của bà. Bà đã tin nhận Chúa là trên hết, những điều khác trở nên thứ yếu, vì vậy bà chấp nhận bị nhục nhã đúng như thân phận tội lỗi của bà. Và Chúa là tất cả, là tuyệt đối đã xóa bỏ sự ngăn cách giữa bà với Thiên Chúa do tội lỗi gây ra. Bà đã được hưởng mọi ơn lành Chúa ban. 

Khi người ta đón nhận Chúa, thì mọi trật tự được phục hồi, bình an quay trở lại. Ma quỷ phải rời đi. Bệnh tật chấm dứt. Và Thiên Chúa là sự bình an ngự trị. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường