Clock-Time

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên C - Xin Cho Con Được Thấy

Tin Mừng Mc 10: 46-52 Bệnh mù không chỉ làm cho người ta không thấy được ánh sáng mà còn là nguyên nhân làm cho người ta thiếu thốn đủ điều. Người mù thường bị người khác khinh bỉ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 26-5-2016
THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN C

Mc 10: 46-52

XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY


 
 
Bệnh mù không chỉ làm cho người ta không thấy được ánh sáng mà còn là nguyên nhân làm cho người ta thiếu thốn đủ điều. Người mù thường bị người khác khinh bỉ và sỉ nhục. Cũng vậy, Bartimê trong bài Tin Mừng hôm nay, là một người bị mù bẩm sinh. Anh ta sống trong nỗi thất vọng vì mọi sự đối với anh đều hoàn toàn u tối. Thế nhưng, trong anh vẫn tiềm ẩn một nỗi khao khát, khao khát được chữa lành, khao khát được thấy ánh sáng và khao khát được thấy “Con vua Đavit”. Có thể nói, Bartimê là tấm gương cho tất cả những ai muốn thấy Đức Giêsu thực sự là ai, và thực lòng muốn đi theo Ngài. Anh tha thiết “xin cho con được thấy” và anh đã được thấy. Đức Giêsu đã biến đổi cuộc đời của anh qua tiếng gọi và anh đã đáp lại bằng hành động “liệng áo choàng”, thay đổi nếp sống từ “ngồi ở vệ đường” đến “đứng dậy”, quy hướng về Chúa Giêsu “nhảy đến với Ngài”.

Nhiều người quát nạt bảo anh im đi vì họ cảm thấy khó chịu và không thoải mái nhưng “anh càng kêu to hơn nữa”. Ngày nay cũng vậy, tiếng kêu xin của những người nghèo khó làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Trong xã hội này, có hàng triệu người cũng đang phải kêu lớn tiếng như anh mù Bartimê, đó là: Người di dân, tù nhân, kẻ đói khát, bệnh nhân; những người bị gạt ra bên ngoài xã hội và bị áp bức,… Tiếng kêu van của họ đang bị bắt phải im tiếng: im tiếng trong gia đình, im tiếng trong Giáo hội, im tiếng trong các tổ chức xã hội, im tiếng trước những bất công trong xã hội. Thế nhưng, khi được Chúa Giêsu cho gọi anh tới, họ đã thay đổi thái độ và bảo anh mù: “Hãy vững tâm đứng dậy. Ngài gọi anh đó”. Như vậy, tha nhân có khi là rào cản, có khi là trợ lực giúp ta đến với Chúa Giêsu. Điều quan trọng là khi bị tha nhân cản trở, ta vẫn cương quyết một lòng hướng về Chúa, và khi được tha nhân trợ lực, ta càng tiến tới Chúa mạnh mẽ hơn.

Lạy Chúa, qua anh mù Bartimê trong bài Tin Mừng hôm nay, xét lại bản thân mình, chúng con đang sáng con mắt thể xác, nhưng có khi chúng con đang bị mù về con mắt tâm linh: Khi chúng con không biết rung động và xót thương những người nghèo, những người bệnh, những người bị xã hội ruồng bỏ,... Những lúc đó, xin Chúa cho chúng con biết mạnh dạn chạy đến với Chúa và thưa rằng: “Lạy Con Vua Đavit, xin thương xót con”.