Clock-Time

Thứ Năm Tuần X Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 20-26 Tại sao Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ phải ăn ở công chính hơn các luật sĩ và người Pharisêu?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG NGÀY 9-6-2016

 
thứ năm tuần X THường Niên C
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 20-26)

20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

SUY NIỆM

"Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các luật sĩ và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời." (Mt 5,20)

Tại sao Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ phải ăn ở công chính hơn các luật sĩ và người Pharisêu? Vì sự công chính của người Pharisêu là lo giữ luật thật chặt chẽ, không sơ sót, nên dễ dẫn đến việc giữ luật cách máy móc, khô khan, đánh mất ý nghĩa của việc giữ luật, và không đem lại ích lợi cho con người.

Khi mời gọi các môn đệ của mình phải ăn ở công chính hơn những người Pharisêu, Chúa Giêsu mời gọi môn đệ của mình phải giữ lề luật bằng tấm lòng, bằng tình yêu thương. Tình yêu thương là tiêu chí hàng đầu để đo giá trị của các hành động nơi con người.

Luật cấm giết người: Chúa Giêsu muốn các môn đệ của mình không chỉ tránh giết người mà phải cố gắng sống với mọi người bằng tình anh em, vì thế không nên phẫn nộ với anh em, không nên chửi rủa anh em.
Luật dâng lễ vật: Chúa Giêsu dạy lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa nhất là cuộc sống đầy lòng yêu thương. Do đó trước khi dâng lễ vật, phải lo hòa giải với người anh em nào có chuyện bất hòa với mình trước đã, rồi hãy đến dâng lễ vật.

Giữ luật bằng tinh yêu, sống đối xử với nhau bằng tấm lòng yêu thương sẽ giúp chúng ta mở ra cánh cửa bước vào nước trời hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương chúng con, Chúa đã dạy chúng con tuân giữ các giới răn của Chúa, đặc biệt là mến Chúa yêu người, xin ban nâng đỡ, giúp chúng con sống công chính thánh thiện nhờ sống trọn đều răn Chúa ban. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường