Clock-Time

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên C - Lời Kinh Trọn Hảo

Tin Mừng Mt 6: 7-15 Tin Mừng của thánh sử Mátthêu tường thuật về việc Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ cũng như mọi người tín hữu về lời kinh trọn hảo.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 16-6-2016


thứ năm tuần xi thường niên c


THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C
 

LỜI KINH TRỌN HẢO
 
Tin Mừng 
Mt 6: 7-15
 
Trong cuộc sống thường ngày của người Kitô hữu, lời cầu nguyện luôn đóng vai trò quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi vì, con người luôn nhận thấy mình giới hạn và bất toàn trước vũ trụ bao la, trước những tương lai mà cuộc sống hằng ngày diễn ra nên việc cầu nguyện với Chúa là điều cần thiết, để qua đó Chúa hướng dẫn đồng hành với cuộc đời của mỗi người.

Hôm nay, Tin Mừng của thánh sử Mátthêu tường thuật về việc Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ cũng như mọi người tín hữu về lời kinh trọn hảo. Đây là lời cầu xin với Chúa Cha, Đấng thấu suốt và quan phòng mọi sự cho con người. Lời kinh mà Chúa Giêsu dạy là lời kinh, là tình yêu tuyệt vời, vì đó là lời nài xin với Cha của mình, như sự thân quen gần gũi trong gia đình, một người Cha luôn yêu thương quan phòng và giúp đỡ mọi sự.

Đối với các tông đồ, việc cầu nguyện không xa lạ gì với các ông. Bởi vì đối với các ông, là những con người lớn lên trong bầu khí Do thái giáo, đã sống, đã bước đi trong hành trình đức tin với Thiên Chúa từ thời các tổ phụ cho đến thời Chúa Giêsu. Do vậy, các môn đệ đã am hiểu những lời cầu nguyện. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các ông cách cầu nguyện đặc biệt và hiệu quả mà các ông cần có trong cuộc sống hằng ngày.

Lời kinh trọn hảo này được kết hiệp tâm tình thâm sâu với Thiên Chúa, và sự khiêm tốn, đơn sơ của mỗi người khi cầu nguyện. Lời kinh khi chúng ta thân thưa “Lạy Cha chúng con…” hết sức ý nghĩa để nói lên mối tương quan với Thiên Chúa là Cha của mình, mà qua đó còn giúp cho chúng ta nhận ra người Cha giàu lòng yêu thương. Lời kinh cầu nguyện thật tuyệt vời như bao gồm tất cả những gì người ta cần. Lời kinh cũng giúp ta nhận ra tình yêu và tha thứ cho nhau, và biết sống một tình yêu thật sự.

Nhờ lời kinh trọn hảo này, chúng ta được biết cách nhưng không tình yêu của Chúa Cha qua Chúa Giêsu, để chúng ta cũng biết sống và thực thi lời kinh này hằng ngày trong hành trình sống đức tin của mỗi người.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con mà Chúa đã chỉ dạy chúng con cách cầu nguyện thân thương với Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết thực hành lời kinh này trong đời sống của mình và đưa lời kinh này đến với mọi người. Amen.
 
 Phêrô Huỳnh – TSĐT