Clock-Time

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 21-29 Được gọi là người có đạo, người tin Chúa, không phải căn cứ trên những nghi thức và lý thuyết, mà căn cứ vào đời sống, vào hành động, có phù hợp với Tin Mừng không.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

 NGÀY 28-6-2018


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN B


 

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 21-29)

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người,29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

SUY NIỆM

 Chúng ta hãy ghi nhớ Lời Chúa dạy hôm nay, mà kiểm điểm lại đời mình, mỗi người chúng ta có thể an tâm khi đến trước mặt Chúa chưa? “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa! Lạy Chúa! là sẽ được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời, mới được vào mà thôi.”

Được gọi là người có đạo, người tin Chúa, không phải căn cứ trên những nghi thức và lý thuyết, mà căn cứ vào đời sống, vào hành động, có phù hợp với Tin Mừng không.

- Sống đạo, không chỉ bằng việc siêng năng đọc kinh dự lễ nhiều, mà còn bằng việc làm, biết thi hành Ý Chúa trong tương giao với tha nhân nữa.

- Việc làm dù tốt đẹp, mà không được phát xuất từ tâm tình đẹp, thì cũng chẳng giá trị gì. Vì ngay cả những loài vật cũng có những việc làm đẹp. Vì thế, cần phải có những giây phút về bên Chúa, mà bồi dưỡng tâm tình bên trong. Những việc làm tốt đẹp mà chúng ta có thể dựa vào để tự hào, để an tâm như: “Chúng tôi đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỉ, mà làm nhiều phép lạ”, cũng không bảo đảm được hạnh phúc cho chúng ta trong ngày phán xét, nếu không phát xuất từ tâm tình muốn thi hành Ý Chúa. Điều này nhắc chúng ta:

o    Mọi điều tốt lành chúng ta làm, mà những việc làm đó không giúp chúng ta thánh hóa chính mình, thì cũng không bảo đảm phần rỗi đời đời. Việc tông đồ mà thiếu đời sống nội tâm thì chỉ là những tiếng ồn ào, náo động, không bảo đảm được vào Nước Trời.

o    Mọi hoạt động tông đồ, khi đem lại ích lợi cho người khác, thì cũng đồng thời giúp chính chúng ta thánh hóa bản thân, và mới có giá trị cho sự sống đời đời. Đây cũng là điều mà Thánh Phaolô cảnh giác cho ngài “Kẻo khi bôn ba lo cho anh em được phần rỗi, mà chính tôi lại bị loại trừ”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường lầm tưởng mình đã tin Chúa, khi chỉ căn cứ vào việc chúng con đã đi lễ, đọc kinh. Xin giúp chúng con mỗi ngày, quyết tâm sống Lời Chúa, để chúng con có thể đứng vững trước mọi bão tố cuộc đời mà trung thành với Chúa. Amen.


  
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường