Clock-Time

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 21-29   Chúng ta không chỉ là Kitô hữu trong một số nơi hay một số dịp nào đó, nhưng niềm tin Kitô hữu phải ăn sâu vào mọi sinh hoạt của chúng ta. Đó có lẽ là ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

 NGÀY 27-6-2019


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C


 

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 21-29)

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người,29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

SUY NIỆM


      Chúng ta không những phải tuyên xưng niềm tin, mà niềm tin đó còn bao trùm toàn bộ cuộc sống chúng ta. Chúng ta không chỉ là Kitô hữu trong một số nơi hay một số dịp nào đó, nhưng niềm tin Kitô hữu phải ăn sâu vào mọi sinh hoạt của chúng ta. Đó có lẽ là ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay.

     Dụ ngôn hai ngôi nhà là phần kết thúc diễn giải dài của Chúa Giêsu về lề luật. Luật mới mang lại cho con người hạnh phúc thật. Được xây dựng trên nền tảng là Chúa Giêsu, nhưng luật đó chỉ có giá trị khi được đem ra thực hành mà thôi. Người ta xây một ngôi nhà là để ở trong đó. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng người khôn ngoan đích thực phải làm cho Lời Chúa trở thành ngôi nhà để ở trong đó. Điều này cũng có nghĩa là người Kitô hữu phải dấn thân vào việc xây dựng cuộc sống của mình trên Lời Chúa, nghĩa là trên niềm tin Kitô giáo. Cuộc sống đức tin đó phải vững mạnh để giúp người Kitô hữu có thể chống chọi với bão táp của cuộc đời.

     Người ta thường gọi một người nào đó là khôn ngoan, khi người đó làm điều phải làm đúng lúc. Trong cuộc sống đạo cũng thế, người khôn ngoan đích thực là người biết xây dựng cuộc sống của mình trên niềm tin Kitô giáo. Người đó sẽ không còn phân ranh giới giữa đời sống tư với đời sống công, cũng không đặt niềm tin vào một trong những ngăn kéo của trái tim họ. Trong tất cả mọi sự, họ suy nghĩ, phản ứng và hành động theo Tin Mừng: Tin Mừng là linh hồn toàn bộ cuộc sống của họ.

      Một cuộc sống như thế chắc chắn đòi hỏi nhiều hy sinh và phấn đấu. Một cuộc sống như thế có thể làm cho chúng ta chịu nhiều thiệt thòi mất mát, nhưng đó mới đích thực là cuộc sống Kitô hữu, bởi vì nó phản ánh trung thực con người và cuộc đời của chính Chúa Giêsu - Đấng thi hành Tin Mừng một cách hoàn hảo nhất.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết xây dựng cuộc sống trên Lời Chúa, biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong từng giây phút cuộc sống, để có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa sống trong tôi”. Amen.