Clock-Time

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 21-29 Hãy sống sao để người đời nhận biết bạn là môn đệ của Đức Kitô. Đừng sống Đạo để người khác bảo rằng Chúa Kitô chỉ có trong sách vở!

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 23-6-2016

 
thứ năm sau chúa nhật xii thường niên c


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

 
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 21-29)

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người,29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

SUY NIỆM

Thảm hoạ môi trường xảy ra ở các tỉnh miền Trung cách nay không lâu, khiến cá chết hàng loạt, trắng bờ khiến dư luận không khỏi phẫn nộ vì sự chậm trễ hay thoái thác trách nhiệm của những người đáng ra phải chịu trách nhiệm. Cả tháng sau khi ngư dân phát hiện cá chết, vẫn không có một lời giải thích nào khả dĩ chấp nhận được hay một ai đó đứng ra chịu trách nhiệm. Cá vẫn tiếp tục chết và biển vẫn tiếp tục ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu thực sự có tìm ra nguyên nhân thật thì chắc rồi cũng là thái độ trù trừ, né tránh hay tệ hơn, thảm họa về ô nhiễm vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng với một cách kín đáo hơn, ít ồ ào hơn và chúng ta lại phải chịu hậu quả đó từng ngày với thái độ cam chịu. Giống như mỗi ngày, những thực phẩm độc hại vẫn ngấm ngầm đi vào trong từng bữa ăn gia đình chúng ta và gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của chúng ta.

Chúa Giêsu là nhà lãnh đạo tôn giáo thực tế. Những lời rao giảng cao siêu không phù hợp với đời sống của những người nông dân, chài lưới, những người thuộc tầng lớp rốt của xã hội. Và chính vì vậy mà Chúa muốn ai theo Ngài, tin vào Ngài phải chọn lựa giữa thực tiển và lý thuyết, cách sống thay cho những lời rao giảng hoa mỹ. Thánh Kinh viết rằng dân chúng sửng sốt về những lời giảng dạy của Ngài bởi Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền. Nghĩa là giảng dạy bằng chính đời sống thực, mọi lý thuyết và giáo lý phải đi vào thực tiễn đời sống và phải đem ra thực hành.

Không thể nói bảo vệ môi trường bằng những khẩu hiệu hay hoặc
 dừng lại ở những bài giảng trong sách giáo khoa, hay trên giảng đường. Môi trường là thực tế, là hơi thở hằng ngày. Bảo vệ nó bằng trách nhiệm, bằng việc giải quyết rốt ráo những vấn để đang xảy ra và ngăn chặn kịp thời. Cũng giống như sống Đạo là phải thực hành Lời Chúa mỗi ngày, từng giây từng phút. Đừng để cho những lời của Chúa Giêsu bất động trong sách Thánh hay chỉ nghe trong nhà thờ hay các buổi kinh nguyện; mà phải đem ra thực hành, hành động cụ thể trong từng hoàn cảnh. Môn đệ nghĩa là chứng nhân, người dám sống chết cho lời của Chúa.
Hãy sống sao để người đời nhận biết bạn là môn đệ của Đức Kitô. Đừng sống Đạo để người khác bảo rằng Chúa Kitô chỉ có trong sách vở!

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng ngày luôn biết đem lời Chúa ra thực hành. Amen. 
  
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường