Clock-Time

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên C - Thực Thi Ý Chúa

Tin Mừng Mt 7: 21-29 không phải chỉ nói: "Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Chúa Cha là Đấng ngự trên trời.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 23-6-2016


thứ năm tuần xii thường niên c

THỰC THI Ý CHÚA


Thứ Năm sau Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên – Năm C

Tin Mừng Mt 7: 21-29

Có thể nói, giá trị của lời nói được minh chứng qua hành động. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã từng nói: “con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy” là thế. Lời Chúa hôm nay cũng nói với mỗi người chúng ta, không phải chỉ nói: "Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Chúa Cha là Đấng ngự trên trời.”

Chúa Giêsu đã nêu bật những đòi hỏi ấy qua dụ ngôn hai ngôi nhà: ngôi nhà xây trên đá thì vững chắc, dù mưa sa bão táp cũng không thể làm lay chuyển, đó là hình ảnh người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu; họ không chỉ lắng nghe lời Ngài, mà còn đem áp dụng vào cuộc sống. Ngôi nhà xây trên cát, đó là hình ảnh của những người nghe lời Chúa, nhưng không đem ra thực hành.

Ta hãy nhìn lại đời sống của mình, ta đã và đang thi hành theo Thánh ý Chúa hay là theo ý riêng của ta? Ta được Chúa cho hết ơn này đến ơn khác, nhưng ta đã sử dụng chúng theo ý của ai? Của ta hay của Chúa? Một câu hỏi được đặt ra để ta tự vấn lương tâm mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xây nhà trên đá là biết đem Lời Chúa ra thực hành.

Giuse Phạm Minh Thành – TSĐT