Clock-Time

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên C - Đón Nhận Sứ Điệp Của Chúa Giêsu

Tin Mừng Mt 11: 28-30 Đức Giêsu ngỏ lời với những ai mệt mỏi, chán chường và vất vả với những gánh nặng hãy đến với Người

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 14-7-2016

 
THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN C
 

THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN C

ĐÓN NHẬN SỨ ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU

Tin Mừng Mt 11: 28-30


Đức Giêsu ngỏ lời với những ai mệt mỏi, chán chường và vất vả với những gánh nặng hãy đến với Người, hãy mang lấy ách của Người và hãy học cùng Người. Ách của Người chính là luật của và Sứ điệp của Người.

Luật của Người dịu dàng, vì nó không phải là một mớ tập quán hay luật buộc gò bó như 613 điều luật cựu ước xưa, nhưng vì nó là một nếp sống chia sẻ và yêu thương. “Hãy học cùng tôi” chính là học cách chấp nhận được ràng buộc với Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng muôn loài, là thoát khỏi mọi ràng buộc với mọi Thụ Tạo khác. Đức Giêsu có thể chỉ cho ta thấy Thiên Chúa nhờ việc khuyến khích chúng ta tin tưởng tuyệt đối và ký thác trọn vẹn nơi Người, đồng thời dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha. “Vì tôi có lòng nhân hậu và khiêm nhường” vì là nhân hậu, con người sẽ hướng đến than nhân, vì là khiêm nhường, con người sẽ hướng đến chính mình đồng thời luôn trong tư thế quy chiếu về Thiên Chúa. Như vậy, tâm hồn chúng ta mới được bình an đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và đối với chính mình.

Như Thánh Augustino đã nói: “Trái tim con vẫn còn bồn chồn, bất an cho đến khi nó được nghỉ ngơi trong Chúa”, chúng ta chỉ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng, thanh thản khi sống trọng vẹn với sứ điệp của Chúa là hết lòng yêu mến Thiên Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân.

Giuse Mai Thanh Hoàn  TSĐT