Clock-Time

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 16-17: Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 26.7.2018

LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA SONG THÂN CỦA ĐỨC MARIA  

   
             
          


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 13: 16-17)

16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.

SUY NIỆM

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe”.  
 
Khi Chúa Giêsu nói lời này nghĩa là Chúa khẳng định các môn đệ của Chúa là những người có phúc. Như vậy, những người biệt phái, người Pharisêu, một số dân chúng và ngay cả các thượng tế thì sao?

Có lẽ phải hiểu những người Israel thời Chúa Giêsu là những người đang có niềm tin truyền thống. Đức tin của họ hướng họ sống trong niềm mong đợi Đấng Mêsia là trung tâm của đức tin. Nhưng vì Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là Con Thiên Chúa, là Vua Israel đã đến sống và loan báo Tin Mừng giữa dân tộc mình, mà những thượng tế, luật sỹ, biệt phái và dân chúng không tiếp nhận Chúa, nên Chúa đã nói ngay cái họ đã có và đang có là đức tin cũng sẽ bị lấy mất. Còn các môn đệ là những người nghe Chúa, tin Chúa và theo Chúa, cho dẫu trước đây khi không có đức tin thì được Chúa ban cho, hay đã có đức tin thì được Chúa ban thêm, nhờ đó các môn đệ của Chúa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời. Đây là hạnh phúc của người môn đệ Chúa Kitô. Các môn đệ hạnh phúc vì đã thấy Chúa, nghe tiếng Chúa, theo Chúa và ở lại với Chúa.

Xin cho đôi chân của chúng ta được đến với Chúa nơi những người bất hạnh. Xin cho cặp mắt chúng ta được nhìn thấy Chúa nơi anh chị em lầm than. Xin cho tai của chúng ta được nghe tiếng Chúa nơi những mảnh đời đang kêu gào sự giúp đỡ. Xin cho bàn tay của chúng ta được đụng chạm đến vết thương của Chúa nơi những ai yêu đau bệnh tật. Xin cho con tim của chúng ta biết chạnh lòng thương với Chúa nơi tha nhân đang gặp đắng cay nghiệt ngã.

Xin Chúa cho chúng ta sẽ trở thành người được sống hạnh phúc khi biết sống cho Chúa nơi những anh chị em khổ đau. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường