Clock-Time

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 47-53: Chúa Giêsu luôn giáo huấn về thực tại Nước Trời. Nước Trời trong giáo huấn của Chúa Giêsu không phải là một nơi chốn mà là một tình trạng. Tình trạng đó được diễn tả : “Cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vướt ra ngoài. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 02/08/2018

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 13: 47-53)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”“.Các ngươi có hiểu những điều đó không?". Họ thưa: "Có". Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước Trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Suy niệm

Chúa Giêsu luôn giáo huấn về thực tại Nước Trời. Nước Trời trong giáo huấn của Chúa Giêsu không phải là một nơi chốn mà là một tình trạng. Tình trạng đó được diễn tả : “Cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vướt ra ngoài. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Tình trạng tốt xấu ở trần gian luôn lẫn lộn. Tình trạng tốt xấu cũng nói lên sự chọn lựa đúng sai. Tình trạng tốt xấu sẽ còn chung sống cho đến ngày tận thế. Lúc đó Thiên Chúa mới phân biệt kẻ lành người dữ. Và khi còn sống ở trần gian thì cơ hội vẫn luôn là nguồn hy vọng để mọi người được vào số “cá tốt”.

Vậy, chúng ta không nên tự mãn về sự lành của mình, nhưng hãy khiêm tốn và kiên trì, để mỗi ngày càng trở nên lành thành hơn.

Chúng ta cũng đừng thất vọng và buông xuôi khi chúng ta sa ngã, tội lỗi; cho dù tội lỗi có nặng nề đến đâu đi nữa, nhưng hãy trông cậy vào lòng khoan dung nhân từ của Chúa, để ăn năn sám hối trở về với Chúa, làm lại cuộc đời và chăm lo hoàn thiện đời sống mỗi ngày một hơn.

Lạy Chúa, xin ban cho cho chúng con lòng sám hối chân thành; và xin ban ơn soi sáng để chúng con có những chọn lựa cho đời sống đức tin, ngõ hầu danh Chúa được rạng sáng. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường