Clock-Time

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 47-53: Sống trong xã hội, thuộc về Giáo Hội, chúng ta sống trong cộng đồng nhân loại, mỗi người một ơn gọi, mỗi người một nhiệm vụ phải chu toàn.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 01/08/2019


THÁNH ALPHONGSO MARIA LIGUORI, GIÁM MỤC, 
TIẾN SĨ HỘI THÁNH - LỄ NHỚ

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 13: 47-53)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”“.Các ngươi có hiểu những điều đó không?". Họ thưa: "Có". Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước Trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Suy niệm


Có ngày thả lưới, chắc chắn có ngày kéo lên. Có ngày vào đời, phải có ngày ra khỏi cuộc đời. Hội Thánh là chiếc lưới Thiên Chúa thả xuống biển trần gian, gom cả kẻ xấu lẫn người lành. Đừng ngạc nhiên, đừng vấp phạm, vì sẽ có ngày phán xét để tách biệt kẻ lành, người dữ.

Sống trong xã hội, thuộc về Giáo Hội, chúng ta sống trong cộng đồng nhân loại, mỗi người một ơn gọi, mỗi người một nhiệm vụ phải chu toàn.

Sống bên cạnh người dữ, giúp cho người lành càng lành thánh hơn, vì “lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Sống bên những người không tốt, giúp cho người lành sống sứ mạng làm “muối, men và ánh sáng”, để đáng được phúc lộc của người tôi trung.

Sống cùng với người lành, người tội lỗi cũng được hưởng phúc lộc của người lành. Chúa trả lời ông Abraham: “Nếu trong thành có năm người công chính thì Ta không trừng phạt cả thành”, là một bằng chứng.

Vì người lành, kẻ dữ sống chung với nhau trong một cộng đoàn, nên chúng ta cần phải sáng suốt, bình tĩnh và quảng đại. Đừng mơ mộng, ảo tưởng gia đình mình, cộng đoàn mình chỉ  chấp chứa những người tốt; cần phải bình tĩnh khi có những người xấu trong cộng đoàn, không nên có thái độ loại trừ, cô lập, mà hãy nêu gương sáng và cầu nguyện cho họ. Nếu chúng ta là người tội lỗi, đừng buông xuôi, thất vọng, vì bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều người tốt lành thánh thiện, mà nhờ họ, Chúa cũng đang gìn giữ, ban ơn cho chúng ta, mà trở về cùng Chúa.

Lạy Chúa, sống bên cạnh một người chúng con cho là không tốt, chúng con thường hay khó chịu, bất bình, loại trừ. Chúa dạy chúng con phải kiên nhẫn, quảng đại. Như Chúa đã cho mưa cho nắng trên kẻ lành và người dữ, thì xin giúp chúng con cũng biết noi theo lòng nhân từ Chúa, mà làm việc cho ích lợi của mọi người. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường