Clock-Time

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 1: 45-51: Kinh nghiệm của Philípphê và Nathanaen trong bài Tin Mừng hôm nay là sự khẳng định. Philípphê biết Chúa là Đấng Kitô, con ông Giuse người Nazareth, nên ông đã đến với Người...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN A

 
NGÀY 24/08/2017

LỄ THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ

 

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 45-51)

Khi ấy, ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét". Ông Nathanaen liền bảo: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Philípphê trả lời: "Cứ đến mà xem!" Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối". Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi". Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!" Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa". Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người".

Suy niệm

Đức Giêsu là Đấng mà sách luật và những lời loan báo của các ngôn sứ đều qui hướng về Chúa, bởi vì Chúa Giêsu  là Con Thiên Chúa, là Vua Israel. Như vậy Chúa Giêsu là tâm điểm lôi cuốn nhân loại đến với Người. Kinh nghiệm của Philípphê và Nathanaen trong bài Tin Mừng hôm nay là sự khẳng định. Philípphê biết Chúa là Đấng Kitô, con ông Giuse người Nazareth, nên ông đã đến với Người. Còn Nathanaen khi Chúa nói đã gặp ông ngồi dưới cây vả, trước khi Philípphê giới thiệu về Chúa cho ông, sau đó Nathanaen đã tin và tuyên xưng: “Thư Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel”.

Nhờ phép Rửa tội chúng ta được trở nên môn đệ của Chúa. Như vậy chúng ta có nhìn nhận Đức Giêsu là trung tâm của cuộc sống không? Suy nghĩ, lời nói, ứng xử với tha nhân và hành động chúng ta có khởi sự từ Đức Kitô và qui hướng về Đức Kitô không? Giữa những cuồng phong của thế giới hưởng thụ, chúng ta có giữ lấy Đức Kitô là tương lai và sự sống của mình không?

Chúng ta hãy bắt chước Philípphê và Nathanaen luôn biết tìm Chúa và ở lại với Chúa, nhất là khi cuộc sống gặp những gian truân thử thách. Việc làm đó cho chúng ta thấy rằng Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là trung tâm qui hướng nhân loại đến với Ngài.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp đỡ chúng con. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường