Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 24: 42-51: Đoạn lời Chúa mà chúng ta suy niệm hôm nay là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người khi xưa, cũng như dành cho chúng ta hôm nay: các con hãy canh thức, hãy sẵn sàng!

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 30/08/2018
 

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 24: 42-51)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, để cứ đúng giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết: ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Suy niệm

Đoạn lời Chúa mà chúng ta suy niệm hôm nay là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người khi xưa, cũng như dành cho chúng ta hôm nay: các con hãy canh thức, hãy sẵn sàng!

Và để minh chứng cho thái độ tỉnh thức và sẵn sàng, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người đầy tớ trung tín: đó là người luôn chu toàn bổn phận của mình. Bất kể người chủ trở về nhà lúc nào, giờ nào, anh ta vẫn luôn hoàn thành những công việc được giao. Trái lại, người đầy tớ bất trung, xấu xa là người sống bê tha, chểnh mảng công việc của mình vì nghĩ rằng: “Còn lâu chủ ta mới về”. Để rồi, số phận chung cuộc của anh ta là sẽ bị loại ra ngoài vào chốn “khóc lóc nghiến răng” muôn đời.

Mỗi người chúng ta khi bước vào cõi nhân sinh này đều là những đầy tớ được Chúa trao cho những sứ vụ khác nhau. Dù sống ở lứa tuổi nào, dù bước đi theo ơn gọi hay bậc sống nào, chúng ta cũng được mời gọi hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng bằng cách chu toàn tất cả những bổn phận và trách nhiệm của mình với niềm tin yêu và phó thác vào Chúa. Có như vậy, chúng ta sẽ không lo lắng về việc giờ nào, ngày nào Chúa đến, nhưng luôn bình an và hân hoan vui mừng nghe Chúa nói: Hãy đầy tớ tài giỏi và trung tín, hãy vào hưởng gia nghiệp dành cho ngươi!

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân ái, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương tin tưởng trao cho chúng con những nhiệm vụ khác nhau, hầu góp phần vào chương trình cứu độ của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn trung thành và nhiệt tâm chu toàn phận vụ của mình trong mọi hoàn cảnh và môi trường sinh hoạt, hầu đáng được hưởng sự sống muôn đời Chúa hứa ban. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường