Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: Lạ lùng không chỉ là những việc kỳ diệu nhưng còn là những quyết định cho các hành động rất bình thường trong cuộc sống nhưng mang lại cho trí hiểu biết của con người sự ngỡ ngàng, ngẩn ngơ, chẳng hạn, câu chuyện thả lưới trong đoạn Tin Mừng được trích dẫn ở trên...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN A
 
NGÀY 07/09/2017

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 5: 1-11)

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Suy niệm

Đọc lại những trang Kinh Thánh ghi lại sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử của dân Ngài bằng những hành động thật lạ lùng vượt qua mọi sự suy tính của trí khôn con người. Lạ lùng không chỉ là những việc kỳ diệu nhưng còn là những quyết định cho các hành động rất bình thường trong cuộc sống nhưng mang lại cho trí hiểu biết của con người sự ngỡ ngàng, ngẩn ngơ, chẳng hạn, câu chuyện thả lưới trong đoạn Tin Mừng được trích dẫn ở trên. Đáng lẽ Chúa bảo Simon, thôi chúng con đã vất vả cả đêm rồi, về nghỉ đi, ngày mai các con hãy thả lưới tiếp, chắc kết quả sẽ tốt hơn hôm nay. Thế nhưng, Chúa lại bảo, ra chỗ nước sâu thả lưới, chắc chắn chỗ đó là nơi các môn đệ đã vất vả cả đêm rồi nhưng chẳng bắt được con cá nào. Lạ lùng mệnh lệnh của Chúa!

Vâng, tất cả mọi huấn lệnh của Chúa trong suốt lich sử cứu chuộc đều hướng tới một mục đích: sự vâng phục Thiên Chúa. Thật vậy, vì sự bất vâng phục của Adam mà nhân loại bị sự chết thống trị, cho nên để được cứu khỏi sự hư vong, chỉ có một cách thế duy nhất, đó là vâng phục vào ý muốn của Chúa. Vì khi vâng phục như thế, con người mới đặt mình đúng vào mối tương quan với Thiên Chúa. Con người chỉ là một tạo vật do Thiên Chúa tạo thành, vì thế, con người phải luôn tùy thuộc vào Ngài. Con người không thể hành động theo ý mình, bởi con người bất toàn và hữu hạn. Đó là cản trở để con người không thể nào tự kiến tạo cho mình sự sống đời đời, vì thế, để có hạnh phúc và sự sống đích thật con người cần phải đặt mình vâng theo huấn lệnh của Thiên Chúa.

Dĩ nhiên sự vâng phục này không nô lệ hóa con người, bởi dẫu sao Thiên Chúa luôn yêu thương con người và đặt để con người trong mối tương giao cha con với Ngài. Và có người cha nào lại muốn biến đứa con của mình thành nô lệ đâu. Sự vâng phục của đứa con dành cho cha không gì hơn là vì thiện ích của người con.

Lạy Chúa, trong cuộc đời có bao nhiêu là điều trái ý, xin cho con biết cúi đầu vâng theo thánh ý và như Phêrô "vâng lệnh Thầy con xin thả lưới". Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường