Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: Điều Tin Mừng hướng đến đó là sự dịch chuyển từ nghề nghiệp là các ngư phủ đánh bắt cá đến “những kẻ lưới người như lười cá” như lời Chúa hứa với họ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN B
 
NGÀY 06/09/2018
 

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 5: 1-11)

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Suy niệm

 Khi đi theo Chúa Giêsu, ngay từ những ngày đầu, Chúa đã hứa với các Tông đồ là sẽ biến các ông thành những kẻ lưới người như lưới cá. Các ông Phêrô, Anrê hay anh em nhà Dêbêđê là những người chài lưới chuyên nghiệp. Việc đánh bắt cá với họ là chuyện nhỏ. Với chừng ấy kinh nghiệm, họ thừa sức biết khi nào nên ra khơi, khi nào đánh cá, mùa nào bắt những cá gì, v.v. Thế mà điều Tin Mừng hôm nay làm chúng ta ngạc nhiên đó là sự bất lực đến thất vọng của các ngư phủ chuyên nghiệp này. Suốt cả đêm họ không bắt được con cá nào dù đã nỗ lực hết sức. Trước đề nghị của Chúa Giêsu: “chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới” chắc còn làm cho các ông ái ngại và nghi ngờ: làm gì có cá mà bắt. Nhưng như lời của Phêrô: vâng lời thầy con sẽ thả lưới. Ông đã làm theo lời đề nghị ấy. 

Tường thuật thánh kinh hôm nay thực sự không phải hướng chúng ta về mẻ cá lạ lùng. Đó là một phép lạ, bởi ngoài sức tưởng tượng của các ngư phủ chuyên nghiệp như Phêrô. Điều Tin Mừng hướng đến đó là sự dịch chuyển từ nghề nghiệp là các ngư phủ đánh bắt cá đến “những kẻ lưới người như lười cá” như lời Chúa hứa với họ. Khi chọn các Tông đồ, Chúa biết nghề nghiệp và xuất thân của họ. Thậm chí cả những giới hạn của họ Chúa cũng biết và Người chấp nhận. Người cũng không buộc họ phải từ bỏ ngay lập tức cái nghề nghiệp đã làm nên con người của họ. Vì thế mà từ từ, từ bàn tay nhào nắn của Người, như người thợ gốm trong cuộc tạo dựng, Người hun đúc họ, chuyển hướng cho họ đến một chọn lựa cao hơn, công việc quan trọng hơn: lưới cá chuyển thành lưới người. Vì thế mà từ đầu trình thuật, ta thấy Chúa lên thuyền và thuyền đó của Simon, từ trên thuyền Người giảng dạy dân chúng. Qua hình ảnh người ngư phủ đích thực là Chúa Giêsu trong công cuộc lưới Người, Chúa đã nên hình mẫu cho các Tông đồ. Rồi từ chiếc thuyền của các môn đệ, Chúa cũng muốn các ông hiểu rằng công cuộc lưới người khác với việc lưới cá. Từ trên thuyền ấy, các ông có thể có kinh nghiệm đánh bắt cá chuyên nghiệp, nhưng còn việc lưới người khó khăn hơn nhiều lần, có thể vất vả suốt đêm mà không bắt được ai, có thể vất vả nhọc công mà không có chút thành quả nào. Với tất cả sự chuyên nghiệp, với kinh nghiệm hay hiểu biết và cả tài năng của chúng ta, chúng ta có thể nghĩ rằng mình rao giảng hay thuyết phục được lòng người. Nhưng không, thiếu đi Lời Chúa, thiếu sự hiện diện của Người, thiếu đi gắn kết với sự vâng phục Lời, chúng ta chỉ thu được kết quả bằng không. Đưa các tâm hồn về với Chúa phải là cuộc hành trình có Chúa, gặp Chúa đích thực nơi bất kỳ ai. Đó là công cuộc lưới người đầy khó khăn mà chúng ta không thể không cậy trong vào Người. Như Phêrô đã nói: “vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”.    

Lạy Chúa, công cuộc truyền giáo ngày hôm nay dường như gặp muôn vàn khó khăn, xin cho Hội Thánh của Chúa luôn can đảm và biết dấn thân cho ước nguyện của Chúa. Amen. 
 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường