Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 13-17: Thánh Gioan Thánh giá, một người có công rất lớn trong cuộc cải cách Giáo hội Công giáo, cũng là một nhà thần học Tây Ban Nha và là một thầy dòng Camelo, ngài đã từng nói rằng: “Nơi thập giá, Thiên Chúa đã nói hết tất cả những gì cần phải nói với con người”. Vậy thì, thập giá Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều gì? ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A
 
SUY TÔN THÁNH GIÁ - LỄ KÍNH
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3: 13-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

Suy niệm

Thánh Gioan Thánh giá, một người có công rất lớn trong cuộc cải cách Giáo hội Công giáo, cũng là một nhà thần học Tây Ban Nha và là một thầy dòng Camelo, ngài đã từng nói rằng: “Nơi thập giá, Thiên Chúa đã nói hết tất cả những gì cần phải nói với con người”. Vậy thì, thập giá Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều gì?

Dù trong hoàn cảnh hay môi trường nào, khi nhìn lên thập giá, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh chữ T nơi đó. Chính hình ảnh này gợi lên cho chúng ta suy nghĩ về nhiều điều.

Trước hết, thập giá nói với chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Gioan tông đồ trong Tin Mừng của mình, ngài đã nói: “Quả thế, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,15).

Vì yêu con người nên Chúa Giêsu đã sẵn lòng chịu treo trên thập giá và đã chết vì con người. Quả thật, trên thập giá, Chúa Giêsu trao ban chính mình để cứu rỗi con người.

Đồng thời, thập giá Chúa Giêsu còn nhắc nhở mọi người ý thức rằng: tất cả con người đều là tội nhân. Tội lỗi của con người quá lớn và nặng nề. Dẫu rằng, không mắc tội tình gì nhưng Chúa Giêsu đã phải chết trên thập giá. Một cái chết mà với quan niệm của con người thời bấy giờ là sự nhục nhã, là sự đau đớn. Như trong thư gởi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô đã viết: “Đức Kitô đã chết thay, chết vì tội chúng ta” (1Cr 15,3). Mọi tội lỗi của con người, Chúa Giêsu đã gánh hết trên vai của Người. Mọi đau khổ của con người, Người đã hứng chịu thay cho!

Nếu người ta cho rằng thập giá là biểu tượng của đau khổ, của sự oán thù, thì thập giá của Chúa Giêsu là biểu tượng của lòng tha thứ và của ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người.

Thập giá mà không có Chúa Giêsu thì đó là khổ giá, nhưng thập giá mà có Chúa Giêsu thì trở thành Thánh giá, là nguồn ơn cứu độ, là công cụ hòa giải giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Qua Thánh giá, Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng tình yêu chiến thắng tất cả, lòng tha thứ lớn lao hơn sự hận thù và khỏa lấp mọi tội lỗi. Và nhờ Thánh giá mà chúng ta được tha thứ, được cứu độ, được trở lại làm con cái của Thiên Chúa.

Như vậy, khi chúng ta suy tôn Thánh giá là suy tôn Chúa Giêsu và suy tôn con đường Chúa đã đi. Nhưng việc suy tôn Thánh giá ở trong nhà thờ phải được kéo dài trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Nghĩa là tất cả mọi người được mời gọi trở thành những nhân chứng cho tình yêu của Chúa, trở thành chứng nhân của lòng tha thứ, trở thành công cụ cứu độ của Chúa cho những người xung quanh mình, nhất là những người đau khổ, bệnh tật và nghèo kém.

Xin Chúa cho mỗi người luôn ý thức điều này; xin Chúa cũng ban ơn giúp sức để từng người luôn biết suy tôn Thánh giá Chúa; và xin ban cho mọi người tình yêu nhiều hơn nữa để tất cả đủ sức vác Thánh giá đến cuối con đường mà mình đang bước đi, vì Thánh giá đã trở thành dấu chỉ của tình yêu, của sự tha thứ. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường