Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN B

Ngày 13.9.2018

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6:27-38)

27 Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.36 Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay gợi lại những giá trị đạo đức căn bản của người Kitô hữu. Mỗi Kitô hữu (dù ở vai trò, hoàn cảnh hay môi trường, văn hoá, phong tục tập quán nào) được mời gọi những gì cần thực thi và những gì cần xa lánh. Chúa Giêsu dạy chúng ta một triết lý sống thấm nhuần tinh thần nhân văn Kitô giáo: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”. Chúa Giêsu còn giải thích triết lý này đến từ Thiên Chúa là Đấng vô cùng nhân từ và giàu lòng thương xót. Chính vì Thiên Chúa thương xót chúng ta nên Ngài muốn chúng ta được cứu độ, được sống hạnh phúc và sống đời đời. Sự sống đời đời là chúng ta nhận biết Thiên Chúa, Đấng chân thật và thánh thiện. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, sẵn sàng trao ban tất cả vì chúng ta dẫu xét chúng ta không xứng đáng.

Thiên Chúa chẳng bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng ta. Chúng ta có thực thi điều răn, lệnh truyền hay các giới luật của Chúa cũng là để chúng ta được trở nên nghĩa thiết hơn với Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta có quyền được hưởng nhờ lòng thương xót và quảng đại của Thiên Chúa. Qua cách Chúa Giêsu trình bày nội dung của lòng thương xót: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy". Đây không phải là việc toan tính cho đi để được cho lại, mà là tinh thần vô vị lợi của chúng ta sẽ luôn khiến Thiên Chúa yêu thích, cảm động, vì yếu tính của Thiên Chúa là thương xót. 

Hy vọng vào cách sống niềm tin mang tính cập nhật của chúng ta, đời sống mai sau được bảo đảm mà ở đời này cũng được hạnh phúc không kém.
Xin Chúa ở lại với chúng con!


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường