Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 49-53: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 26/10/2017
 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 49-53)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha, mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Suy niệm

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”.

Chúa Giêsu đến trần gian là để ban bình an cho con người. Con người sẽ đón nhận ơn bình an của Chúa khi biết sống theo mẫu gương của Chúa. Nhưng ngược lại khi con người phủ nhận cách sống như Chúa, thì Chúa đã cảnh báo cho biết là sẽ phát sinh sự chia rẽ giữa con người với nhau: “năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai, con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”.

Lịch sử và cuộc sống hiện tại hôm nay cho thấy, chia rẽ là một tai ương khủng khiếp nhất đổ ập trên thế giới. Trong hoàn cảnh này tội ác và đau thương được phơi bày khắp mọi nơi: chiến tranh, sự chết, thù hận, bất bao dung, loạn lạc, nghèo đói, khổ đau, bệnh tật, thiên tai, v.v. đang chôn vùi tất cả nhân loại. Nguyên nhân những khổ đau trên là do con người xây dựng đời sống gia đình, đất nước, thế giới không có Chúa Kitô.

Chúng ta xin Chúa cho mỗi người trong gia đình và tất cả mọi người trên thế giới, nhất là các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết xây dựng đời sống và sứ mạng của mình theo cách sống như Đức Kitô.  Xin Chúa ban bình an cho gia đình chúng ta và cho thế giới hôm nay và ngày mai. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường