Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 1: 47-51: Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ kính ba thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gápriel và Raphael, chúng ta cùng nhắc nhớ nhau vai trò của các ngài trong chương trình của Thiên Chúa, cũng như trong cuộc đời mỗi người chúng ta...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN A

LỄ KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

MICAE, GAPRIEL, RAPHAEL

 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 47-51)

Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!" Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

Suy niệm

Thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa gửi đến để thực thi một tác vụ hay để thông truyền một sứ điệp nào đó cho con người. Kinh Thánh rất nhiều lần đề cập đến vai trò của các vị thiên thần trong chương trình của Thiên Chúa: Thiên thần truyền đạt cho chúng ta được biết kế hoạch của Chúa (x. St 21,15-19); thiên thần hướng dẫn chúng ta vượt qua những khó khăn (x. Xh 14,19-20); thiên thần bảo vệ chúng ta khỏi những hiểm nguy (x. Tv 91,11-12). Ngoài ra, chúng ta cũng biết đến một số vị thiên thần nhờ các tên riêng, để thấy được công việc của các ngài qua những danh xưng đó. Ví dụ, Micae có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”, Gapriel có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa” và Raphael có nghĩa là “Linh dược của Thiên Chúa”.

Như vậy, sự hiện hữu của các thiên thần trước hết giúp chúng ta cảm nhận được sâu xa hơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính trong sự toàn hảo tốt lành của mình, Ngài đã tạo dựng nên các thiên thần để bảo vệ và nâng đỡ loài người chúng ta. Đồng thời, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta yêu mến và lắng nghe các thiên thần: “Nếu thật sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi”.

Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ kính ba thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gápriel và Raphael, chúng ta cùng nhắc nhớ nhau vai trò của các ngài trong chương trình của Thiên Chúa, cũng như trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Nhờ đó, mỗi ngày chúng ta biết ý thức hơn sự hiện diện của các thiên thần và yêu mến các ngài hơn.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chăm sóc và gìn giữ chúng con qua sự bảo vệ của các thiên thần. Xin cho chúng con luôn biết mến yêu và cộng tác với các ngài để có thể nhận ra và thực thi chương trình cứu độ Chúa dành cho mỗi người chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường