Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 7-9: Các phép lạ Chúa Giêsu đã làm và sứ điệp Tin Mừng mà Người rao giảng, đã gây chú ý cho nhiều người. Có người chú ý và tiếp nhận Chúa Giêsu, họ tin theo và có người “từ bỏ mọi sự để đi theo Người”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 27/09/2018
 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 7-9)

Khi ấy, quân vương Hêrôđê nghe biết tất cả các sự việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại", còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế ?". Và vua tìm cách gặp Người.

Suy niệm

Các phép lạ Chúa Giêsu đã làm và sứ điệp Tin Mừng mà Người rao giảng, đã gây chú ý cho nhiều người. Có người chú ý và tiếp nhận Chúa Giêsu, họ tin theo và có người “từ bỏ mọi sự để đi theo Người”. Nhưng cũng có người lưu tâm để thỏa tính tò mò nhất thời. Hêrôđê là một người như thế.

Ngày nay, cũng có nhiều người “tìm học biết Chúa Giêsu là ai”, nhưng không hề để tin và theo Chúa. Đi dự lễ, để chứng tỏ tôi là người có Đạo, tìm an ủi thiêng liêng, nhưng nếu chỉ ngừng lại đó thì có khác gì Hêrôđê? Tìm gặp Chúa chưa chắc là để tin và theo Chúa. Có rất nhiều lý do để một người theo đạo và cũng có rất nhiều động lực để chúng ta làm các việc đạo đức. Trừ một lý do là yêu mến Chúa và cho anh em được tốt hơn, còn tất cả lý do và động lực khác, đều không phải là một việc đạo đức chính danh.

Thánh Vinh Sơn Phaolô mà hôm nay chúng ta kính nhớ, một mẫu gương cho chúng ta về đời sống thánh thiện của Kitô giáo. “Tất cả mọi việc làm là vì vinh danh Chúa và tìm hạnh phúc cho tha nhân”. Thánh nhân sinh vào ngày 24 tháng 04 năm 1585, tại làng Rouy, nước Pháp, trong một gia đình Công giáo trung nông, có sáu người con. Nhờ có cha mẹ là những Kitô hữu thực thụ, mà ngài có được một đức tin vững chắc, để sống tinh thần đơn sơ, thông cảm với mọi người. Từ nhỏ đã biết giúp đỡ mẹ cha. Mầm non bác ái được ươm từ trong gia đình, để khi trở hành linh mục, ngài đã làm cho mầm non bác ái “nẩy thành cây lớn, thành bóng mát che chở những người nghèo khổ, bất hạnh”. Tất cả vì yêu mến Chúa và các linh hồn, vì thế, thánh nhân đã hăng say dấn thân trong công cuộc truyền giáo. Bị cướp bóc, bị bán làm người làm công cho một ngư ông, rồi bị bán qua cho ông chủ nghề luyện kim và những ông chủ khác. Với thánh Vinh Sơn, tìm hiểu để biết Chúa. Biết Chúa để mến yêu Chúa và nhờ đó mà yêu thương anh em cách mãnh liệt hơn.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con gương mẫu sống đạo là thánh Vinh Sơn Phaolô. Xin cho chúng con mỗi ngày biết thực hành điều chúng con đã học biết về Chúa. Đừng để chúng con làm những việc đạo đức như những việc trang trí bên ngoài, mà tâm hồn thì sống xa Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường