Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 05/10/2017
 

 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 1-12)

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: "Bình an cho nhà này". Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: "Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi". Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: "Cả đến bụi đất các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần". Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Suy niệm

Dân số Châu Á chiếm gần hai phần ba thế giới, nhưng số người nhận biết Chúa chưa tới 3%. Cánh đồng lúa chín mênh mông đang cần thợ gặt.

Xung quanh chúng ta còn quá nhiều nơi cần biết Chúa, quá nhiều căn nhà, nhiều thành phố cần Chúa viếng thăm. Đặc biệt, còn biết bao nhiêu tâm hồn thiện chí, biết bao nhiêu tâm hồn sống theo lẽ phải, ăn ngay ở lành cần được chạm đến Tin Mừng.

Chúng ta cần có trách nhiệm khát khao sống đời truyền giáo. Chính chúng ta phải thật sự lên đường truyền giáo bằng tất cả nỗ lực, bằng tất cả tâm trí, bằng sự hy sinh công đức, bằng những việc làm bác ái để hướng tới những cánh đồng truyền giáo khắp nơi trên thế giới. Nhất là bằng việc cầu nguyện cho ngày càng có nhiều người hăng say sống ơn gọi truyền giáo, cho ngày càng có nhiều tâm hồn khát khao đón nhận Tin Mừng của Chúa.

Chúng ta cũng cần biết lắng nghe tâm tư của Chúa: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” để sẵn sàng vào vị trí trong mặt trận truyền giáo, đưa linh hồn con người về với Chúa, đưa tình yêu cứu độ của Chúa đến trong lòng người.

Chúng ta cần khiêm tốn uốn mình cho mềm dẻo hơn, phù hợp với công tác truyền giáo hơn. Đó chính là hãy học lấy bài học Chúa dạy: Hiền lành như chiên giữa bầy sói; khó nghèo thanh bạch, không túi tiền, giầy dép, bao bị; khiêm tốn đón nhận sự giúp đỡ về nhà ở, cơm ăn; tôn trọng tự do tha nhân, chấp nhận bị từ chối, v.v. để việc sống trong ý thức truyền giáo của chúng ta thật mạnh mẽ, nhờ đó, ngày càng có nhiều người cảm tình với đạo chúng ta mà đón nhận chân lý đức tin.

Lạy Chúa, chính vì chúng con chỉ nói truyền giáo mà chưa thực thi công tác truyền giáo, nên còn quá nhiều anh chị em chưa biết Chúa. Chúng con có lỗi. Xin cho chúng con, ngay từ hôm nay, biết sửa đổi lối sống của mình để trở nên nhà truyền giáo giữa anh chị em. Xin cho chúng con biết tận dụng ơn Chúa ban, tận dụng mọi khả năng Chúa trao mà làm cho cánh đồng truyền giáo ngày càng thu hẹp và biên cương Hội Thánh ngày càng mở rộng. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường