Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 47-54: Lời Chúa hôm nay cảnh giác chúng ta: đừng tự mãn về những kiến thức tôn giáo nhưng lại không thực hành tinh thần tôn giáo; đừng ỷ lại vào những hiểu biết về Tin Mừng nhưng lại không thành tâm thiện chí sống theo Tin Mừng...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 19/10/2017
 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11: 47-54)

Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phục các ngươi đã giết chết. Thật các ngươi làm chứng tá và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: "Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết. Chính các ngươi không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại". Khi Người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng.

Suy niệm

“Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật! Các ngươi đã cất dấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản”.

Đức Giêsu khiển trách các luật sĩ về tội họ giữ độc quyền giảng nghĩa Kinh Thánh, nhưng sự thông minh của họ không làm ích gì cho họ, và lại còn ngăn cản người khác vào nước Trời, vì họ đặt ra những điều kiện khó khăn, nặng nề khiến người ta khó lòng giữ được.

Lời Chúa hôm nay cảnh giác chúng ta: đừng tự mãn về những kiến thức tôn giáo nhưng lại không thực hành tinh thần tôn giáo; đừng ỷ lại vào những hiểu biết về Tin Mừng nhưng lại không thành tâm thiện chí sống theo Tin Mừng; đừng là người Kitô hữu, đã không thành tâm sống đạo để được vào nước Trời, lại còn cản trở người khác vào nước Trời vì những gương xấu của mình.

Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy thái độ bực tức của Pharisêu và các thầy luật sĩ đã nói lên tính cố chấp và tự mãn của họ, khiến họ không thể tin nhận Lời Chúa Giêsu giảng được. Kẻ đau mắt thường ghét ánh sáng là vậy!

Chúng ta nghe Lời Chúa hằng ngày, nhưng không sống Lời Chúa được là vì chúng ta đang tự mãn về mình, hoặc vì chúng ta sợ Lời Chúa làm xáo trộn cuộc sống mình. Vì muốn thực thi Lời Chúa thì phải từ bỏ chính mình.
Cho nên, hôm nay chúng ta hãy nhớ lại Lời Chúa đã khiển trách luật sĩ: “Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật! Các ngươi đã cất dấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản”, mà xét lại cách sống đạo của mình. Và, xin Chúa đổi mới mọi sự trong ngoài chúng ta. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường