Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12a: Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay cũng là cách chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh cùng thông công:

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN B


LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – LỄ TRỌNG
 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 5: 1-12a)

Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

Suy niệm

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”.

Lễ mừng các thánh hôm nay, trước hết, đây là lễ mừng các thánh Tử đạo, vào đầu thế kỷ thứ V, thời Đức Giáo hoàng Bonifaciô IV. Sau này, đến thế kỷ thứ VIII, Đức Giáo hoàng Grêgoriô IV quyết định việc tôn kính long trọng phải hướng về các thánh đã được phong hay chưa được biết đến, vì không có sự đặc biệt nào của các ngài chói sáng trong trần thế, nhưng ý chí và việc làm lành thánh của các ngài được Thiên Chúa thấu suốt cõi lòng biết đến. 

Chính vì lẽ đó, lễ mừng hết thảy các thánh hôm nay trình bày cho chúng ta thấy vinh quang huy hoàng của các ngài mà phụng vụ muốn mời gọi chúng ta hãy sống trong hy vọng được phục sinh sau khi chết. Đồng thời, Hội Thánh cũng muốn cho chúng ta nhận thức về tình liên đới của mỗi người đối với mọi người đã đi vào cõi đời sau. Vì vậy:

- Chúng ta mừng lễ Các Thánh Nam Nữ với lòng hân hoan vì “chúng ta tin rằng các ngài đã sống bên Thiên Chúa”, và hằng bầu cử cho chúng ta nơi Chúa. Mỗi vị thánh đều nhiệt tình sống yêu mến và chiêm ngắm Chúa; song hết thảy các ngài họp thành dân thành “Giêrusalem trên trời”, một vương quốc mở rộng cửa đón những ai biết sống theo Tám Mối Phúc Thật. Các ngài là Hội Thánh trên trời.

- Hạnh phúc của các thánh là do Chúa ban cho. Mỗi vị thánh là hiện thân hình bóng Chúa cách độc đáo nào đó, bởi vậy, khi mừng kính các ngài là “chúng ta sùng bái tôn thờ Thiên Chúa - Đấng vô cùng thánh thiện”. Hết thảy các thánh đều được Chúa Kitô cứu chuộc và đều được sinh ra từ cạnh sườn Người bị đâm thâu.

Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay cũng là cách chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh cùng thông công: sự liên đới giữa Hội Thánh chiến đấu ở trần gian là chúng ta với Hội Thánh khải hoàn là các thánh trên trời. Đồng thời, cũng nhờ vậy mà chúng ta ý thức được sự liên đới của mình với Hội Thánh đau khổ là các linh hồn nơi luyện tội, mà chúng ta tỏ bày cách cụ thể trong thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời vào ngày mai, ngày 02 tháng 11.

Lạy các thánh trên trời, xin cầu cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường