Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-22:  Ðền thờ Latêranô là nhà thờ Chánh Toà của Ðức Giáo hoàng, với tư cách là Giám mục Roma. Ðền thờ xây dựng vào năm 320 do Hoàng đế Constantinô nhằm tôn vinh danh Chúa và để dân Chúa có nơi tụ tập cử hành các việc Phụng vụ....
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN A

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 2: 13-22)

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Người Do Thái nói: "Đền thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.    

Suy niệm

Ðền thờ Latêranô là nhà thờ Chánh Toà của Ðức Giáo hoàng, với tư cách là Giám mục Roma. Ðền thờ xây dựng vào năm 320 do Hoàng đế Constantinô nhằm tôn vinh danh Chúa và để dân Chúa có nơi tụ tập cử hành các việc Phụng vụ. Ngôi đền thờ Latêranô đã trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm trong dòng lịch sử, và hôm nay đền thờ vẫn sừng sững đứng vững như minh chứng cho sự hiện diện trường tồn của quyền bính mà Đức Kitô đã uỷ thác cho Phêrô và các đấng kế vị để hướng dẫn Hội Thánh tiến tới sự viên mãn.

Để hoàn tất sứ vụ mà Chúa Cha trao phó Đức Kitô đã thiết lập cộng đoàn Giáo Hội trở thành cộng đoàn của ơn cứu độ. Chính nơi cộng này Chúa Kitô đã đặt để nguồn ơn cứu độ, để ai gia nhập vào cộng đoàn này đều đón nhận được vô vàn ơn thánh hầu nhờ đó mà nhận được cứu độ. Vì thế, cộng đoàn Giáo Hội còn được coi như thân mình Chúa Kitô, mà mọi người là chi thể của thân thể mầu nhiệm này. Và như thế, cộng đoàng Giáo Hội chính là đền thờ mà Đức Kitô đã kiến thiết nên từ cái chết và sự phục sinh của Người.

Đền thờ Giáo Hội không được xây nên từ những viên gạch bằng đất đá, nhưng bằng chính những con người sống động, những con người tin vào Chúa Kitô, và đón nhận phép Rửa. Bởi đó, vì là những viên gạch xây dựng Hội Thánh, các Kitô hữu luôn hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin, cử hành chung một nền Phụng vụ dưới sự chăn dẫn của các vị chủ chăn, những đáng kế vị các tông đồ.

Do đó, sự vâng phục các chủ chăn là điều cần thiết để toà nhà Giáo Hội luôn kiên vững, và lướt thắng được mọi thách đố mà Giáo Hội luôn đối diện. Là kẻ tin vào Đức Kitô, chúng ta phải luôn bày tỏ sự tuân phục các lời giáo huấn của các chủ chăn, có như thế chúng ta thực sự chu tất nhyiệm vụ của mình như là những viên đá xây dựng nên toà nhà Hội Thánh.

Lạy Chúa, kẻ thù Giáo Hội luôn xúi dục chúng con chống lại và tỏ ra thái độ bất tùng phục các chủ chăn. Xin cho chúng con luôn sáng suốt nhận ra âm mưu của quỉ dữ, để chúng con chống lại âm mưu đó và biết khiêm cung lắng nghe những lời giáo huấn của các vị chủ chăn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường