Clock-Time

Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 22-25: Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại quyết định chọn lựa theo Chúa của mình. Lời Chúa mời gọi “ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình”. Theo Chúa phải “từ bỏ chính mình” tức là không đặt mình làm trung tâm, là từ bỏ cái tôi của mình - cái tôi ích kỷ, tham lam, giận hờn, ghen ghét, v.v. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU TƯ LỄ TRO  C


NGÀY 07 - 03 - 2019

 

Tin Mừng Lc 9: 22-25
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 22-25)

22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”.23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

Suy niệm

Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa; và tất nhiên có sự lựa chọn thì đồng thời cũng có sự từ bỏ. Chọn cái này phải chịu mất cái kia. Cuộc đời người Kitô hữu cũng vậy! Chúng ta chọn Chúa thì đương nhiên chúng ta phải từ bỏ những điều không thuộc về Chúa. 

Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại quyết định chọn lựa theo Chúa của mình. Lời Chúa mời gọi “ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình”. Theo Chúa phải “từ bỏ chính mình” tức là không đặt mình làm trung tâm, là từ bỏ cái tôi của mình - cái tôi ích kỷ, tham lam, giận hờn, ghen ghét, v.v. Tất nhiên, khi bỏ đi những gì chúng ta thuộc về, hay ước muốn, sẽ làm mình đau đớn, mất mát nhiều nhưng đổi lại chúng ta được Chúa làm gia nghiệp đời mình; và khi có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. 

Ngày nay “từ bỏ chính mình” không dễ dàng như chúng ta nghĩ tưởng bởi vì phải bỏ cái từ bên trong mình. Quả thực, nếu không có ơn Chúa, chúng ta khó mà từ bỏ. Vì vậy chúng ta hãy xin ơn Chúa trong Mùa Chay thánh này biết hy sinh từ bỏ chính mình và chấp nhận vác thập giá hằng ngày. 

Lạy Chúa, chúng con xin chọn Chúa làm gia nghiệp đời con. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con và giúp chúng con chọn lựa điều đẹp lòng Chúa; đồng thời, biết từ bỏ những gì nguy hại đến đức tin và đời sống mai sau của chúng con. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường