Clock-Time

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lòng tin về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã có từ lâu trong đời sống đức tin của Giáo Hội. Nhưng mãi đến ngày 08 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Piô IX mới tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG B


LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – LỄ TRỌNG

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 26-38)
 

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nad-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được". Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
 

Suy niệm
 

Hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lòng tin về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã có từ lâu trong đời sống đức tin của Giáo Hội. Nhưng mãi đến ngày 08 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Piô IX mới tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: “Đức Trinh Nữ Maria ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, do một đặc ân và ân sủng độc nhất vô nhị của Thiên Chúa toàn năng nhờ những công nghiệp của Đức Giêsu Kitô đã được rửa sạch mọi vết nhơ của tội lỗi nguyên tổ”.

Để Mẹ chu toàn ơn gọi “làm Mẹ Chúa Cứu Thế”, Thiên Chúa dự liệu cho Mẹ đặc ân “vô nhiễm nguyên tội”. Đó là sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho Mẹ, và cho hết thảy mọi người chúng ta. Khi chúng ta bước vào một bậc sống, nhận lãnh một trách nhiệm, chúng ta lo sợ, hoang mang tự hỏi: không biết mình có chu toàn được không! Suy niệm về ơn vô nhiễm tội của Mẹ, giúp chúng ta an lòng, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Thiên Chúa không phải như một người mẹ đem con bỏ chợ, để sống chết mặc nó, nhưng Ngài hằng chăm sóc, dõi theo ta từng phút giây. Lo sợ, hoang mang khi nhận lãnh một trách nhiệm, là phản ứng của người biết ý thức phận yếu đuối của mình, để xin Chúa thêm ơn, giúp sức và biết tựa vào Chúa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta hãy chạy tới Đức Maria - Đấng khi tiếp nhận đầy đủ chương trình của Chúa, đã đào luyên cách đặc biệt người Con, mà Mẹ đã đồng hành trong mỗi giai đoạn lớn lên của Người, để xin ngài giúp chúng ta biết tín thác vào Chúa khi đối diện với những thách đố trong cuộc đời.

Được đặc ân cao trọng của Chúa, Mẹ càng trở thành một cộng tác viên đắc lực cho chương trình cứu chuộc của Chúa. Mẹ luôn sẵn sàng “xin vâng” trước mọi đề nghị của Chúa. Mọi biến cố thuận nghịch trong cuộc đời, Mẹ luôn biết “ghi nhớ và suy niệm trong lòng”, để biết sẵn sàng thưa: “xin Chúa thực hiện nơi tôi theo như lời sứ thần nói”. Như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: Mẹ thật là rạng đông sáng chói của việc tân Phúc Âm hóa, người hướng đạo bảo đảm trên con đường đi của Giáo Hội trong ngàn năm thứ ba”, chúng ta cũng hãy bước theo Mẹ, để học nơi Mẹ cách thế gieo Tin Mừng yêu thương vào trong môi trường sống của chúng ta.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cùng Chúa cho chúng con thắng vượt mọi mưu chước ma quỉ, thế gian, xác thịt cám dỗ. Xin giúp chúng con theo gương Mẹ, trong mọi nơi, mọi lúc, biết sẵn lòng thưa: “Xin Chúa cứ thực hiện những gì Chúa muốn nơi con”. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường