Clock-Time

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 6: 19-23 Qua đoạn Tin mừng này, chúng ta được nghe lời căn nhặn của Chúa Giêsu, mà thánh Matthêu đã ghi lại

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 17-6-2016


thứ sáu sau chúa nhật XI thường niên c
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6: 19-23)

19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.22 "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!

SUY NIỆM

Qua đoạn Tin mừng này, chúng ta được nghe lời căn nhặn của Chúa Giêsu, mà thánh Matthêu đã ghi lại: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất,... nhưng các con hãy tích trữ cho mình một kho tàng ở trên trời".

Vậy thì kho tàng trên trời mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là gì?

Chắc chắn trong kho tàng đó không có tiền, không có vàng bạc, không có kim cương; và cũng chắc cũng không có những thứ châu báu, vì những thứ đó, cứ theo như lời của Chúa Giêsu đã nói thì sẽ: "ten sét, mối mọt và trộm cướp sẽ lấy mất".

Nhưng những thứ ở trong kho tàng trên trời phải là lòng tin tưởng mạnh mẽ vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, Ngài là Đấng đã an bài mọi sự cho chúng ta, với mục đích duy nhất là để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

Và chính lòng tin tưởng sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn tích cực về mọi biến cố lớn nhỏ trong đời sống của mình. Đồng thời, lòng tin tưởng cũng khiến cho chúng ta không sống cho mình nữa mà sẵn sàng sống cho người khác.

Do đó, khi chúng ta luôn nghĩ đến người khác, chia sẻ với người khác những gì mình có thể thì đó chính là những thứ của cải mà ten sét, mối mọt và trộm cướp không thể làm gì được.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà vật chất rất được coi trọng, nếu không muốn nói là được tôn thờ, nên hơn lúc nào hết, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người chúng ta, cho mọi tín hữu là con cái của Chúa, luôn biết thực hiện lời chỉ dạy: "Đừng tích trữ cho mình kho tàng ở dưới đất", nhưng hãy cố gắng: "Tích trữ cho mình kho tàng trên trời". Đó là kho tàng không thể mất được. Và một khi đã tích trữ kho tàng trên trời, thì đời này chúng ta được an tâm, và đời sau chúng ta được hạnh phúc. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường