Clock-Time

Thứ Sáu Sau Lể Hiển Linh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 12-16 Người bệnh phong trong đoạn Tin Mừng hôm nay có một đức tin rất mạnh mẽ: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Có thể nói, anh rất tin tưởng vào tình yêu thương quan tâm của Chúa Giêsu, và anh cũng khiêm tốn để Chúa quyết định cho vận mạng của mình. 

SUY NIỆM TIN MỪNG
 
THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

NGÀY 11/01/2019


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5:12-16)

12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

Suy niệm

Vào thời Chúa Giêsu, những người mắc bệnh phong phải sống tách ly khỏi gia đình và xã hội. Họ phải để tóc và râu rối bời, áo quần rách rưới, rồi đi đâu cũng ra hiệu để người sạch trông thấy mà xa tránh ra. Người dân thời đó còn quan niệm cách nặng nề rằng, bệnh phong cùi là hình phạt rõ ràng của Thiên Chúa. Nên người măc bệnh không được phép đến thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ. Những người này sống mà tâm hồn như đã chết vì không được cộng đồng đón nhận và nâng đỡ. 

Người bệnh phong trong đoạn Tin Mừng hôm nay có một đức tin rất mạnh mẽ: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Có thể nói, anh rất tin tưởng vào tình yêu thương quan tâm của Chúa Giêsu, và anh cũng khiêm tốn để Chúa quyết định cho vận mạng của mình. Lời của anh đã chạm tới trái tim giàu lòng thương xót của Chúa khiến Người đáp lại ngay: “Tôi muốn, anh hãy lành sạch”.

Với việc chữa lành, Chúa Giêsu giúp đưa những người bệnh phong lại với cộng đoàn sự sống. Vâng, chung quanh ta cũng còn biết bao người bệnh tật, đau yếu, liệt lào, yếu đuối, sa ngã, v.v. Một dạng bệnh phong đang làm cho ta chết dần chết mòn nếu không đặt niềm tín thác vào Chúa và kêu xin khẩn thiết: “Nếu Ngài muốn, xin làm cho tôi được sạch”.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con trở nên công cụ, là đôi tay, là đôi chân để trở nên cầu nối cho anh chị em đến được với Chúa cùng với lời cầu nguyện xin ơn “Nếu Chúa muốn”. Nhờ đó chúng con thoát khỏi căn bệnh phong biếng nhác làm cho chúng con ngại đưa Chúa đến cho anh chị em bằng đôi chân, ngại giúp cho người xung quanh mình bớt cực nhọc bằng đôi tay Chúa cho. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường