Clock-Time

Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 22-35: Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại sự kiện Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào đền thờ Giêrusalem theo luật truyền, và nơi đó họ đã gặp cụ già Simêon...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B


HÃY TẬP NHÌN NHƯ CỤ SIMEON

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2: 22-35)

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môisê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là một cặp chim gáy hoặc hai bồ câu con. Và lúc đó, tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ Chúa, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến, để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân. Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân. Vinh quang cho Israel dân Chúa”. Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây, trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

Suy niệm

Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại sự kiện Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào đền thờ Giêrusalem theo luật truyền, và nơi đó họ đã gặp cụ già Simêon. Qua những nhân vật trong câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn đâu là những đặc tính của người Kitô hữu đích thực:

- Người Kitô hữu đích thực luôn tìm thấy niềm vui và bình an nơi việc chu toàn những bổn phận trong đời sống đức tin của mình. Qua Tin Mừng, chúng ta nhận thấy Đức Maria và Thánh Giuse thật sự là những người Do Thái đạo đức khi họ trung thành tuân giữ tất cả những điều luật quy định. Có thể nói, đối với những người sống niềm tin nhiệt thành thì các điều răn hay giới luật hoàn toàn không phải là gánh nặng.

- Người Kitô đích thực luôn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Tiên tri Simêon là người được “Thánh Thần hằng ngự trên ông”. Chính nhờ để cho Thánh Thần linh báo và thúc đẩy mà ông đã vào đền thờ đúng lúc cha mẹ Hài Nhi đem con tiến dâng cho Chúa. Nhờ đó, ông đã được như lòng sở nguyện là được nhìn thấy Đấng Cứu Độ mà ông hằng mong chờ.

- Người Kitô hữu đích thực còn là người luôn nhiệt thành giới thiệu Chúa cho tha nhân. Lời tiên báo của cụ già Simêon minh chứng rằng Chúa Giêsu là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel...”. Quả thật, một người luôn sống trong tình yêu Chúa qua việc tuân giữ giới răn của Ngài và luôn để cho Thánh Thần Chúa hướng dẫn, nhất định sẽ được thúc đẩy để mang Chúa đến cho anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được vinh dự trở nên những thành viên trong gia đình Giáo Hội của Chúa. Xin cho chúng con không chỉ mang danh là Kitô hữu những luôn nỗ lực sống đúng căn tính của mình, nhờ đó góp phần mang Tin Mừng của Chúa đến cho muôn người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường