Clock-Time

Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2: 13-18: Thiên Chúa luôn là Đấng bảo vệ chúng ta và chỉ cho chúng ta cách thế “thoát mưu đời hãm hại”. Hãy theo gương thánh Giuse, lắng nghe và mau mắn thi hành điều Chúa truyền thì chúng ta sẽ được an toàn và có khả năng giúp anh em được bình an.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH C


LỄ KÍNH CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 2: 13-18)


Khi các đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông: vì Hêrôdê sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem hài nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôdê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi Con ra khỏi Ai Cập”. Bấy giờ, Hêrôdê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ em ở Belem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: “Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa”.

Suy niệm

 

Có những đau khổ do mình gây ra, lúc đó, chúng ta cam chịu trong tiêu cực, nặng nề. Nhưng nếu đau khổ do lỗi người khác gây ra, chúng ta thường gào thét, lên án người đã gây ra. Nhưng có những đau khổ do lỗi của người khác mà chúng ta đón nhận bằng tình yêu, thì đau khổ ấy trở thành lời tuyên xưng đức tin, thành tình yêu dâng lên Chúa. Đó là những cái chết của các thánh Anh Hài mà hôm nay chúng ta kính nhớ.
 
Chẳng mưu chước nào của con người có thể làm sụp đổ chương trình yêu thương muôn đời của Thiên Chúa được, dù có thể gây ra đau khổ cho đồng loại. Hêrôđê, đại diện cho hạng người dành quyền định đoạt số phận của kẻ khác, cho mình là chân lý, là người không ai thay thế được! Lòng kiêu ngạo đã làm cho người ta mù quáng và gây ra bao đau thương cho nhiều người! Liệu chúng ta có bao giờ vì tham quyền, hám lợi mà tàn sát kẻ khác bằng những lời lên án, xúc phạm, bằng những mưu mô để hạ bệ người khác không? Xét cho kỹ lương tâm, chúng ta có thể nhiều lần có cách hành xử như Hêrôđê khi sợ quyền lợi mình bị đe dọa!
 
Thiên Chúa luôn là Đấng bảo vệ chúng ta và chỉ cho chúng ta cách thế “thoát mưu đời hãm hại”. Hãy theo gương thánh Giuse, lắng nghe và mau mắn thi hành điều Chúa truyền thì chúng ta sẽ được an toàn và có khả năng giúp anh em được bình an. Điều tai hại của thời đại ngày nay là: không để tâm nghe Lời Chúa truyền dạy nữa. Người ta lấy lời người phàm, lấy trí hạn hẹp của con người thay cho lời chân lý của Chúa. Khi Lời Chúa không được thành tâm lắng nghe, thì quân Hêrôđê, là sự gian ác, sẽ kéo đến tàn sát các tâm hồn.
 
Khi chúng ta bị đau khổ vì tin vào Chúa, vì phục vụ anh chị em, lúc đó, hãy tưởng nhớ tới cuộc tử đạo của các thánh Anh Hài mà vui lòng đón nhận: không hận thù, không oán than, không tìm cách trả thù, nhưng lấy đức tin mà nhận ra ơn phúc lớn lao Chúa đang dành cho ai vì Chúa, vì lề luật mà chịu thiệt thân. Đau khổ bây giờ sẽ trở thành mối phúc lớn cho ai “chịu bách hại vì lẽ công chính. Vì Nước Trời là của họ”.
 
Lạy Chúa Giêsu, vì tội chúng con mà Chúa đã chịu chết. Xin giúp chúng con biết chịu một chút đau khổ, một chút thiệt thòi vì anh chị em, để đời được nhiều phúc lộc và bình an hơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường