Clock-Time

Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 1: 7-11 Các danh sách gia phả trong Thánh Kinh, thường là một loại hình văn chương hơn là để truy về nguồn gốc chính xác của một người nào đó.

NGÀY 6-1-2017 THỨ SÁU TRƯỚC LỄ HIỂN LINH


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 7-11)

7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

SUY NIỆM

Các danh sách gia phả trong Thánh Kinh, thường là một loại hình văn chương hơn là để truy về nguồn gốc chính xác của một người nào đó.

Chính vì thế mà gia phả trong Tin Mừng theo thánh Matthêu có những dị biệt với gia phả trong Tin Mừng theo thánh Luca. Chẳng hạn theo thánh Matthêu thì thân phụ của Giuse là Jacob; trong khi thánh Luca thì Heli là cha của Giuse…

Như vậy, chúng ta phải hiểu rằng, cả thánh Matthêu và thánh Luca đều muốn trả lời câu hỏi: Chúa Giêsu là Ai? Người đại diện cho điều gì khi đến trong lịch sử cứu độ? Nhưng mỗi người có một kế hoạch thần học khác nhau. Cụ thể:

- Thánh Matthêu đưa bản gia phả vào đầu trình thuật Tin Mừng. Thánh nhân muốn nhấn mạnh: Chúa Giêsu có cội rễ trong lịcg sử dân Israel. Người là dòng dõi của tổ phụ Abraham, chỉ một mình Người có quyền hoàn tất lịch sử này.

- Thánh Luca, ngược lại, chèn gia phả vào thời điểm sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa và trước khi Người chịu cám dỗ, bắt đầu cuộc sống công khai của Người. Lai lịch Chúa Giêsu vừa phi thường, được Thiên Chúa Cha mạc khải khi chịu phép rửa: “Này là Con Yêu Dấu của Ta”, nhưng cũng vừa mỏng dòn: Chúa bị Satan đặt vấn đề trong hoang địa: “Nếu Ông là Con Thiên Chúa…”.

Đối với thánh Luca, Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, nhưng Người cũng vừa là con người. Người hoàn toàn chia sẻ thân phận mỏng dòn của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần suy niệm Tin Mừng, là mỗi lần chúng con cảm nhận tình yêu của Chúa nhiều hơn. Chúa là Thiên Chúa, nhưng chỉ vì thương thân phận tội lỗi, yếu hèn của chúng con, mà Chúa chấp nhận nên như chúng con, để cứu chúng con, để tẩy trừ tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết nỗ lực từng gày để sống làm sao ngày càng xứng đáng với tình yêu của Chúa. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường