Clock-Time

​Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay

Khi một người phạm tội biết ăn năn quay trở về thì thường được chú ý đến nhiều hơn những người từ tốt trở thành xấu. Trong các bài đọc hôm nay nhắc cho ta biết cả hai trường hợp trên có thể xảy ra.
 
(Mt 5, 20-26)
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"
 
Suy niệm
 
Sống trung thành với Chúa suốt cả cuộc đời
 
(Eze 18:21-28; Mt 5:20-26)
 
Khi một người phạm tội biết ăn năn quay trở về thì thường được chú ý đến nhiều hơn những người từ tốt trở thành xấu. Trong các bài đọc hôm nay nhắc cho ta biết cả hai trường hợp trên có thể xảy ra. Bài đọc I Tiên Tri Ezêkiel đề cập đến lòng nhân từ và sự công bằng của Thiên Chúa. Vì lòng nhân từ Ngài không muốn kẻ gian ác phải chết,  nhưng muốn họ ăn năn trở lại và được sống, được tóm tắt trong câu: “Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?” Vì sự công bằng, Ngài phải luận phạt nếu người công chính bỏ đàng ngay thẳng để làm điều bất chính. Mỗi người có cả cuộc đời để luyện tập trước khi Thiên Chúa xét xử con người. Có người lý luận rằng chẳng lẽ chỉ vì phạm một tội cuối đời mà người công chính phải hư mất? Nếu Thiên Chúa công bằng, Ngài phải bỏ tội và phúc lên bàn cân xem bên nào nặng hơn. Nếu bên tội nặng hơn, phải chịu hình phạt; nếu bên phúc nặng hơn, cần được thưởng.
 
Thực sự, tội và phúc không phải như đồ vật có thể cân được; nhiều khi một tội xem ra nhẹ, nhưng gây hậu quả nặng nề; và ngược lại. Hơn nữa, tội rất hay lây. Nếu một con vi trùng ung thư có thể làm thiệt hại mạng sống, tội còn gây hậu quả nặng nề hơn thế nữa. Thiên Chúa là Đấng xét xử công minh, Ngài sẽ thưởng phạt chúng ta công bằng. Chúng ta không biết được hậu quả của tội; điều hay nhất là tránh mọi tội.
 
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đòi các môn đệ phải sống công chính hơn các kinh sư: không phải chỉ tránh giết người phần xác, nhưng phải tránh cả giận hờn, la mắng, chửi rủa; vì những hành động này làm tổn thương danh dự của họ và đưa đến những thiệt hại phần hồn. Chẳng hạn nói đến giận hờn có hai loại. Một loại tức giận xong rôi thôi, còn loại thứ hai nó cứ âm ỉ, giai dẳng trong cõi lòng và từ chối tha thứ dù trí khôn cho biết phải bỏ qua.Cái giận mà có người nói “sống để trong lòng, chết mang theo.” Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu thơ lột tả được cái giận này: “Giết nhau chẳng cái lư cầu. Giết nhau bằng cái âu sầu độc chưa.” Cái giận hờn này làm ảnh hướng rất lớn về tâm hồn, làm cho con người bất an. Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và giàu lòng tha thứ. Vì thế chúng ta hãy học nơi Ngài các nhân đức này để tha thứ cho anh chị em, đặc biệt mỗi khi ta đi lễ ta muốn được rước Mình Thánh Chúa. Chính lúc này chúng ta phải có tâm tình hoà giải, phải có tâm tình tha thứ cho anh chị em mọi bất bình, mọi tội lỗi. Lúc đó tâm hồn ta mới đáng để cho Chúa Thánh Thể ngự vào được.
 
Thực sự, chúng ta có thể từ tốt tới xấu và cùng có thể từ xấu tới tốt. Tuy nhiên, điều Thiên Chúa muốn là ta phải luôn tốt để trở nên giống Ngài ngày càng hơn vì Ngài là Đấng nhân từ không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống. Xin cho mỗi người chúng ta luôn trung thành theo đường lối Chúa dạy, nhất là phải sợ hãi và xa tránh tội lỗi.   
 
Pt. Giuse Hồ Quang Hân SDB
 
http://loichua.donboscoviet.net/