Clock-Time

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 16-19: Đoạn Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giêsu mượn những hình ảnh của các trẻ nhỏ vui đùa với nhau bằng những trò chơi dân gian, để nói lên thái độ mâu thuẫn của nhóm biệt phái đối với việc làm của Gioan Tẩy Giả cùng với những việc làm của Chúa Giêsu...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG B


NGÀY 15/12/2017

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11: 16-19)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng:  "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than’. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động".


Suy niệm
 

Đoạn Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giêsu mượn những hình ảnh của các trẻ nhỏ vui đùa với nhau bằng những trò chơi dân gian, để nói lên thái độ mâu thuẫn của nhóm biệt phái đối với việc làm của Gioan Tẩy Giả cùng với những việc làm của Chúa Giêsu.

Khi Gioan đến với họ trong sự chay tịnh, ngài ăn uống nhiệm nhặt, kiêng khem (x. Mt 3,4) thì họ cho là “đồ quỷ ám” (c.18). Bởi vì, theo quan niệm của họ, một khi người nào đó có cách sống hay có thái độ dị thường khác lạ với họ thì đều bị coi là ma nhập quỷ ám. Cho nên qua cách sống, qua thái độ, qua việc làm của Gioan, họ liệt ngài vào số những con người đó. Còn trong khi đó, thì ngược lại, khi Chúa Giêsu đến, Người đã gần gủi với mọi người, Người gần gủi để chia vui khi đến dự tiệc cưới tại Cana (x. Ga 2,1-11), rồi Người cũng dự tiệc tại nhà Giakêu (x. Lc 19,2-10), v.v. và khi ăn uống như vậy thì Chúa Giêsu lại bị kết án là kẻ “mê ăn uống”, là kẻ thích “giao du và kết bạn với quân thu thuế và tội lỗi” (c.19).

Rồi khi Chúa Giêsu đưa ra luật yêu thương thì họ lại cố chấp trong luật công bằng, theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng”. Khi Chúa Giêsu giảng dạy thì những lời giảng dạy của Người là lời hằng sống, là lời chân thật thì họ cho là chói tai và không muốn đón nhận (x. Ga 6,60). Còn khi Chúa bị chịu treo trên thập giá vì tội lỗi của con người thì họ lại thách thức phải nhảy xuống khỏi cây thập giá thì họ mới tin (x. Mt 27,42). Và khi Chúa sống lại thì họ phao tin là xác Chúa bị ăn cắp (x. Mt 28,13).

Tất cả những điều đó cho thấy con người luôn tìm cách để chống lại Chúa. Họ chống lại Chúa bằng bất kỳ lý do nào mà họ có thể đưa ra, miễn là làm sao được chống đối và chống đối được.

Qua đoạn Lời Chúa này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình, nhìn lại cách sống của mình, cách suy nghĩ, cách hành động của mình. Bởi vì, chắc hẵn, không ít lần, vô tình hay hữu ý, cách sống của chúng ta, cũng như những thiếu sót đã khiến chúng ta đi ngược lại với Chúa.

Chúa biết rất rõ con người đầy yếu đuối giới hạn, cho nên, Người đã cho Gioan sống một đời sống khổ hạnh để nêu gương cho người Kitô hữu, để giúp họ biết ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Rồi Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống đơn sơ giản dị để dạy cho con người biết con đường khiêm tốn, trọn lành. Vậy mà không ít người đã không biết sống theo gương của Gioan, đã thờ ơ lãnh đạm, lại còn lấy đủ mọi lý do để khước từ. Thế nhưng, Chúa vẫn không bỏ mặt con người, Chúa vẫn yêu thương và cứu vớt họ.

Ước gì mỗi người Kitô hữu luôn hiểu được lòng thương xót của Chúa, luôn biết đáp lại tình yêu thương của Chúa dành cho mình. Để đừng rơi vào thái độ của những con người được kể đến trong đoạn Tin  mừng trên, nhưng luôn biết sống hy sinh khổ hạnh như thánh Gioan và sống đơn sơ giản dị như Chúa Giêsu.

Ước gì mỗi người Kitô hữu cũng luôn biết xin lỗi Chúa, xin Chúa thương tha thứ, nhất là những khi gây ra những gương chưa tốt cho người khác.

Chúng ta cùng nhau xin Chúa luôn gìn giữ mọi người Kitô hữu, để nhờ đó mà mỗi người luôn thuộc trọn về Chúa, Đấng mà họ tôn thờ suốt đời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường