Clock-Time

Thứ Sáu tuần II thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 13-19:  Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện cuộc đổi thay đó. Người đã không làm một mình, nhưng Người đã dùng một vài người trong đám thính giả của Người, để cùng với Người, đổi thay thế giới...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TRONG TUẦN II THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 19/01/2018

 


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3: 13-19)

13 Khi ấy, Đức Kitô lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,15 với quyền trừ quỷ.16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô,17 rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-,18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích,19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

  
 Suy niệm

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật không làm cho con người hạnh phúc hơn, trái lại, xã hội loài người vẫn không khác xưa, vẫn đầy dẫy những bất công và bạo lực, thất nghiệp và đói nghèo, bệnh tật và chết chóc. Điều đó càng làm cho niềm khao khát nơi người Kitô hữu về một trời mới đất mới do Chúa Giêsu thống trị càng thêm mãnh liệt, nghĩa là niềm khao khát một sự đổi thay.

Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện cuộc đổi thay đó. Người đã không làm một mình, nhưng Người đã dùng một vài người trong đám thính giả của Người, để cùng với Người, đổi thay thế giới. Đó là những con người được Đức Kitô chọn lựa để cận kề với Người và là những con người sẵn lòng chết cho những điều họ tin. Những con người này quả là đặc biệt, vì họ được trực tiếp thụ giáo từ Chúa Giêsu; Người chuyển giao Tin Mừng về Nước Thiên Chúa cho họ và sai họ đi rao giảng. Họ được gọi là các Tông đồ.

Nhưng sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho thế giới không giới hạn ở các Tông đồ, nó còn được một nhóm lớn những người mà Tân Ước gọi là môn đệ, đảm nhiệm. Họ trong số những thính giả đi theo Chúa Giêsu và lấy làm vui sướng khi nghe Chúa Giêsu nói. Họ gồm cả đàn ông và đàn bà. Không như những thính giả khác nghe cho vui rồi bỏ hay chỉ đi theo Chúa Giêsu một khoảng thời gian nào đó, họ đón nhận giáo huấn của Người và đem ra thực hành cũng như sống chết với điều họ tin. Những con người đó cùng với các Tông đồ làm thành nhóm những người mà Chúa Giêsu dùng để biến đổi thế giới.

Phương pháp của Thiên Chúa dùng để biến đổi thế giới vẫn là tiếp tục sử dụng con người – những con người sẵn lòng làm khí cụ cho Ngài và để Ngài sử dụng tùy thích. Chúng ta có ở trong số những con người đó không? Chúng ta có để cho Thiên Chúa sử dụng, hay ta sử dụng Ngài để đáp ứng những nhu cầu riêng tư của mình, kể cả nhu cầu được cứu độ?

Lạy Chúa, xin cho con đừng chỉ biết nghĩ đến mình, nhưng biết quảng đại dấn thân cho hạnh phúc của anh chị em đồng loại. Xin Chúa biến đổi con và sử dụng con như khí cụ ngoan ngùy trong tay Chúa để biến đổi thế giới, một thế giới còn đầy dẫy khổ đau, bất công và tội lỗi. Amen. 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường