Clock-Time

Thứ Sáu tuần II thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-18: Đoạn Phúa Âm mà chúng ta suy gẫm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trao lại sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các Tông đồ. Đây là sứ vụ cao cả mà Chúa Giêsu uỷ thác cho những con người mà Chúa tuyển chọn: sứ vụ mang ơn cứu độ đến cho muôn người.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TRONG TUẦN II THƯỜNG NIÊN C


LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI - LỄ KÍNH

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 16: 15-18)

15 Đức Kitô nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".

Suy niệm

Đoạn Phúa Âm mà chúng ta suy gẫm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trao lại sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các Tông đồ. Đây là sứ vụ cao cả mà Chúa Giêsu uỷ thác cho những con người mà Chúa tuyển chọn: sứ vụ mang ơn cứu độ đến cho muôn người. Và để cho các Tông đồ - những con người vốn còn đầy những bất toàn, thiếu sót - có thể chu toàn sứ vụ được trao phó, Chúa Giêsu đã ban cho các ông những quyền năng đặc biệt để chiến thắng tà thần, để thực thi những phép lạ làm hiển danh Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội là được gia nhập vào đoàn “dân mới”, đoàn dân Chúa chọn để tiếp nối sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho con người trong xã hội của thời đại chúng ta đang sống. Dẫu chúng ta vẫn còn đó những yếu đuối, lỗi lầm, chúng ta hãy vững tin rằng: Ơn Chúa sẽ đủ cho chúng ta. Điều còn lại là chúng ta có luôn ý thức để thể hiện sự cộng tác nhiệt thành và quyết tâm dấn thân cho sứ vụ mang Tin Mừng bình an và tình yêu Chúa đến cho anh chị em mình!

Hơn ai hết, thánh Phaolô là người cảm nhận sâu xa về điều này. Từ một con người lầm lạc, gây nhiều đau khổ cho Hội Thánh Chúa Kitô, nhờ tình yêu chọn gọi và hồng ân hoán cải của Chúa, thánh nhân đã trở nên người Tông đồ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng dùng cuộc đời và cả mạng sống của mình làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô.

Trong ngày lễ mừng kính thánh Phaolô Tông đồ trở lại hôm nay, chúng con nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh nhân, cho chúng con luôn thấm nhuần tinh yêu và cảm nhận sâu xa quyền năng Chúa trong cuộc đời mình. Nhờ đó, chúng con mới có thể trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa đến cho anh chị em chung quanh. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường