Clock-Time

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 46-56: Đoạn Tin Mừng hôm nay dùng lối hành văn này. Đoạn này dựa trên lời cầu nguyện của bà Anna (1 Sam 2,1-10). Kinh Ngợi Khen của Mẹ Maria ca tụng Thiên Chúa vì những công trình kỳ diệu của Ngài trong lịch sử cứu độ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG B


NGÀY 22/12/2017

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 46-56)
 

Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời". Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.


Suy niệm
 

Tác giả Thánh Kinh đôi khi chèn những đoạn thơ hay Thánh vịnh vào trong văn xuôi, đoạn Tin Mừng hôm nay dùng lối hành văn này. Đoạn này dựa trên lời cầu nguyện của bà Anna (1 Sam 2,1-10). Kinh Ngợi Khen của Mẹ Maria ca tụng Thiên Chúa vì những công trình kỳ diệu của Ngài trong lịch sử cứu độ và chú ý đến việc Chúa đảo ngược tình thế để cứu giúp dân Ngài. Sự kiêu căng và quyền lực thế gian bị hạ xuống còn ý định của Thiên Chúa được nâng cao nơi những người hèn mọn.

Một người phụ nữ hoàn toàn vô danh đối với mọi người, trừ những người trong gia tộc và hàng xóm, đó là Mẹ Maria lại đang mang thai Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa làm người. Hầu hết bài kinh Ngợi Khen diễn tả chủ đề này. Mẹ Maria là mẫu gương đầu tiên Thiên Chúa thực hiện công trình tốt đẹp nhất của Ngài theo cách âm thầm. Một công trình kỳ diệu được những người khiêm tốn, trầm lặng thực hiện.

Vì Mẹ Maria là mẫu gương cho mọi Kitô hữu, và vì bạn đang muốn theo gương mẹ, nên bạn hãy tự hỏi: “Làm sao mà tôi có thể ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa?”

Giống như lời ca ngợi của Mẹ Maria, lời ca ngợi của bạn cũng phải khiêm tốn. Giống như đời sống của Mẹ, đời sống của bạn cũng phải quy chiếu về Thiên Chúa. Mẹ Maria mang Chúa vào đời bằng chính xác thân của Mẹ, bằng chính sự tuân phục ý Chúa và để Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Chúng ta cũng mang Chúa vào đời bằng đời sống và sự tuân theo thánh ý trong mọi sự.

Nhiều khi trong cuộc sống, trong lời cầu nguyện, chúng ta không tuân theo ý Chúa mà chỉ theo ý mình. Hoặc nếu chúng ta nhận được những ơn này khác, chúng ta cũng dễ quên lời cảm tạ lời ngợi khen.   
     

Lạy Chúa, xin mở mắt con để thấy được công trình kỳ diệu của Chúa qua những kỳ công trong vũ trụ, qua ơn cứu độ vô giá Chúa ban. Xin mở tâm hồn con để con biết xin vâng theo thánh ý Chúa, và xin mở môi miệng con để con biết ca ngợi lòng yêu thương của Chúa đến muôn đời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường