Clock-Time

Thứ Sáu tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 1-9: Dụ ngôn hạt cải là dụ ngôn cuối cùng trong năm dụ ngôn về Nước Thiên Chúa. Cũng như các dụ ngôn trước, dụ ngôn này được rút ra từ đời sống thôn dã. Nó đưa ra một nét tương phản hấp dẫn: hạt cải nhỏ xíu trở thành một cây to lớn...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TRONG TUẦN III THƯỜNG NIÊN B


THÁNH TIMÔTHÊ VÀ TITÔ, GIÁM MỤC – Lễ nhớ

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 1-9)


1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!"6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông".

Suy niệm

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Timôthê và Titô.

Thánh Kinh cho biết, Timôthê là môn đệ yêu dấu của thánh Phaolô. Nhờ thánh Phaolô, Timôthê trở lại trong chuyến truyền giáo lần đầu. Timôthê cũng theo thánh Phaolô trong chuyến truyền giáo lần thứ hai và thứ ba. Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự trung thành của Timôthê trong cơn thử thách. Tình bạn đã nối kết cả hai, thúc đẩy Timôthê ở lại với thánh Phaolô trong lần bị bắt lần thứ nhất, cũng chính thánh Phaolô cho gọi ngài đến Roma trong lần bị bắt thứ hai. Có lẽ thánh Timôthê đã chịu tử đạo tại Êphêsô.

Về thánh Titô, thì sinh ra trong một gia đình Hồi giáo, đã được thánh Phaolô rửa tội trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất. Thánh Phaolô đặt Titô đứng đầu cộng đoàn ở Crète. Trong đoạn Tito 1,4, thánh Phaolô còn gọi Titô là “Người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung”. Theo truyền thuyết, thánh Titô qua đời trong cộng đoàn của ngài tại Crète, lúc tuổi sế chiều.

Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sức mạnh không thể chống lại của nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh tương phản nhau: Ban đầu khi Tin Mừng mới được rao giảng, nước Thiên Chúa giống như hạt cải là loại hạt nhỏ nhất, rồi dần dần trở thành một cây lớn, một nơi có thể đón nhận các dân tộc. Mặc dầu giai đoạn đầu của nước Thiên Chúa rất khiên tốn, Tin Mừng phải được loan báo cho mọi dân tộc. Trước khi Con Người quang lâm, nhiều cuộc bách hại và những cơn gian nan thử thách xảy ra. Trong hoàn cảnh cụ thể đó, dụ ngôn hạt cải sẽ giúp chúng ta có một lòng tin bất diệt và một niềm trông cậy bất khuất vào cuộc chiến thắng của Thiên Chúa và sự thành công cuối cùng của nước Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết chấp nhận những thử thách và đau thương, biết hi sinh tất cả vì Tin Mừng của Người.

Xin cho chúng con có một niềm tin son sắt, cũng như không có gì làm lay chuyển được lòng tin của chúng con nơi Thiên Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường