Clock-Time

Thứ Sáu Tuần IV Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 14-29: Phần đầu đoạn tin mừng này (6,14-15), có công thức giống như đoạn tin mừng (Mc 8,27-30). Đoạn này nói về việc Herôđê nghe biết Chúa Giêsu và hỏi những người hầu cận về ông Giêsu là ai.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN A
 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 6: 14-29)

 
14 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ."15 Kẻ khác nói: "Đó là ông Ê-li-a." Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ."16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: "Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy! "17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê,18 mà ông Gio-an lại bảo: "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài! "19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được.20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con."23 Vua lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được."24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây? " Mẹ cô nói: "Đầu Gio-an Tẩy Giả."25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm."26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục,28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

 

SUY NIỆM

 
Phần đầu đoạn tin mừng này (6,14-15), có công thức giống như đoạn tin mừng (Mc 8,27-30). Đoạn này nói về việc Herôđê nghe biết Chúa Giêsu và hỏi những người hầu cận về ông Giêsu là ai. Họ cũng trả lời: Gioan Tẩy Giả, Elia hay một tiên tri nào đó. Câu trả lời này cũng là câu trả lời mà các môn đệ trả lời Chúa khi Người chất vấn họ: “người ta bảo Thầy là ai?”. Cũng câu trả lời “người thì bảo…”. Nhưng không dừng lại, Chúa hỏi thêm: “còn anh em, anh em bảo thầy là ai”.

Herôđê làm vua, ở trong cung điện. Ông nghe người ta đồn thổi về Chúa. Lòng ông cũng bất an khi nghe nhắc đến Gioan Tẩy Giả, tiên tri được dân kính trọng nhưng lại bị ông cho chém đầu theo yêu cầu của một vũ nữ, người con gái của chị dâu ông, mà ông lấy làm vợ. Cận thần Herôđê so sánh Chúa với Gioan. Cộng thêm sự bất an trong lòng vì dày vò tội lỗi, ông nghi hoặc và càng thêm sợ sệt.

Gioan là người hiền lành, dân nể trọng và gọi ông là tiên tri. Cả đến Hêrođê cũng thấy phục cách sống của Gioan, thế rồi cũng không cưỡng lại được dục vọng, bất chấp tất cả, cả những can ngăn, ông cho chém đầu Gioan.

Những tình tiết này gợi lên cho chúng ta suy nghĩ, có khi nào chính ta cũng mù mờ thông tin hay bị lèo lái bởi thông tin người khá cung cấp cho chúng ta không? Ai trả lời Chúa là ai không quan trọng, bằng việc chính các môn đệ sống với Ngài cảm nhận và trả lời “Thầy là ai đối với anh em”. Dân chúng có thể biết một chút về Chúa Giêsu vì họ không ở với, không đi theo Người, không lặn lội với Người trong từng góc phố, ngõ hẻm, dong duỗi khắp miền Palestina. Còn môn đệ thì biết. Thế nên, hằng ngày chúng ta đừng để cho những thông tin đức tin của người khác làm chủ chúng ta, lèo lái và thậm chí làm cho suy nghĩ chúng ta lệch lạc về Chúa hay về anh em mình. Tập sống sâu sắc, cảm nghiệm và biết lắng nghe bằng con tim, bằng chính cảm nghiệm đức tin cá vị của chúng ta. Nghe mà không cảm nhận, không xác thực, có thể chúng ta cũng tù túng giống Herođê, rồi chúng ta sẽ chạy theo tin đồn hay những điều phù phiếm. Chúng ta là các môn đệ và phải trả lời với Người bằng chính cảm nhận của chúng ta: “Thầy là Chúa, là Vua, là Đấng con tôn thờ”.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày xin cho con biết đến với Ngài trong cầu nguyện thẳm sâu, trong cảm nghiệm sâu sắc của đức tin, để chúng con nhận ra Chúa thực sự là ai với con. Amen.    

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường