Clock-Time

Thứ Sáu Tuần IV Thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 14-29: Thánh Marcô đã kể lại câu chuyện hết sức bi thảm. Bi thảm cho số phận của người sống công chính, đó chính là hình ảnh của thánh Gioan Tẩy Giả; và lương tâm bất an, đó chính là thái độ sống nhu nhược, sống xa đọa của vua Hêrôđê.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN B


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 6: 14-29)

 
14 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ."15 Kẻ khác nói: "Đó là ông Ê-li-a." Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ."16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: "Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy! "17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê,18 mà ông Gio-an lại bảo: "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài! "19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được.20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con."23 Vua lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được."24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây? " Mẹ cô nói: "Đầu Gio-an Tẩy Giả."25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm."26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục,28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

 

SUY NIỆM

  Tin Mừng gợi lên cho chúng ta hình ảnh: thánh Gioan Tẩy Giả và vua Hêrôđê. 

Thánh Marcô đã kể lại câu chuyện hết sức bi thảm. Bi thảm cho số phận của người sống công chính, đó chính là hình ảnh của thánh Gioan Tẩy Giả; và lương tâm bất an, đó chính là thái độ sống nhu nhược, sống xa đọa của vua Hêrôđê.

Thánh Gioan Tẩy Giả sống để làm vinh danh Thiên Chúa, chứ không làm vinh danh ngài; ngược lại, vua Hêrôđê sống vì chính mình, làm vinh danh mình... do đó, nhà vua đã không dám bênh vực sự thật và đã ứng xử một cách dã man là thực hiện và ủng hộ sự xấu để lấy đi mạng sống của thánh Gioan Tẩy Giả - một con người nhân đức, thánh thiện. 

Nhìn lại bản thân mình, có lẽ, đôi lần chúng ta cũng sống và làm chứng cho Chúa bằng cách bảo vệ sự thật giống như thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng, cũng không ít lần chúng ta sống và hành xử với người khác như vua Hêrôđê. 

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận bằng những công việc hằng ngày chúng con đảm nhiệm, và xin cho chúng con biết làm vinh danh Chúa qua những công việc đó chứ đừng để chúng con làm vinh danh chính mình. Xin cho chúng con cũng luôn biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả để làm sáng danh Chúa qua cách sống của mỗi người chúng con như lời thánh Phaolô đã dạy: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường