Clock-Time

Thứ Sáu tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 31-37:  Tin Mừng hôm nay mặc khải cho ta biết Chúa Giêsu đến cứu vớt thế gian tội lỗi. Ep-pha-ta: Chúa Giêsu mở lại cánh cửa tâm hồn con người biết đón nhận Thiên Chúa Cha. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU - TUẦN V THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 15/02/2019

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 7: 31 - 37)

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được".

Suy niệm

Con người được Chúa dựng nên có những mối tương giao với muôn loài. Nhưng không phải mọi tương giao đều tốt. Thế nên tâm hồn chúng ta phải chọn lựa. Mở ra với những tương giao tốt đẹp hợp ý Chúa. Đóng lại với những tương giao nguy hiểm không hợp ý Chúa.

Bài đọc 1 cho chúng ta nhớ lại: Bà Evà được Chúa dựng nên và ban cho mọi sự tốt đẹp cùng với sự tự do để bà có thể yêu mến Chúa cách chân thành tự lòng bà. Thế nhưng, cũng vì tự do, bà đã chọn lựa sai, bà để cho ma quỷ lừa gạt. Evà khi nghe theo ma quỷ thì đã đóng lại tương giao với Thiên Chúa, đóng lại cánh cửa ơn phúc. Evà với Ađam đã tự cắt đứt tình cha con với Thiên Chúa khi phạm tội bất tuân. Evà và Ađam cùng trốn tránh Thiên Chúa và xấu hổ trốn tránh người khác và trốn tránh nhau.

Tin Mừng hôm nay mặc khải cho ta biết Chúa Giêsu đến cứu vớt thế gian tội lỗi. Ep-pha-ta: Chúa Giêsu mở lại cánh cửa tâm hồn con người biết đón nhận Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nêu gương vâng phục Thiên Chúa Cha trong mọi sự cho con người noi theo. Chúng ta chiêm ngắm cử chỉ thân yêu của Chúa Giêsu: “đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh”. Thật là thân tình, yêu thương. Cảnh tượng này, gợi cho ta nhớ đến thuở tạo dựng, Thiên Chúa nặn nên con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, ban sự sống cho con người.

Hôm nay, Chúa Giêsu ban lại sự sống cho con người. Đó là sự sống của con người trong tương giao mật thiết với Thiên Chúa và muôn loài muôn vật. Đó là mở cửa tâm hồn trong đời sống phong phú, tự do, và hạnh phúc trong thánh ý Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường