Clock-Time

Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 11: 11-26 Khi thánh sử Máccô viết đoạn Tin Mừng này, thì có thể Đền thờ ở Giêrusalem đã bị phá hủy bởi quân đội Rôma. Đây là ngôi đền thờ nguy nga, được vua Hêrôđê Cả trùng tu

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 27-5-2016THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Mc 11: 11-26

11 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói.13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả.14 Người lên tiếng bảo cây vả: "Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa! " Các môn đệ đã nghe Người nói thế.15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ.17 Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! "18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người.19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ.21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su: "Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi! "22 Đức Giê-su nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: “Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. (26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em)."

SUY NIỆM

Khi thánh sử Máccô viết đoạn Tin Mừng này, thì có thể Đền thờ ở Giêrusalem đã bị phá hủy bởi quân đội Rôma. Đây là ngôi đền thờ nguy nga, được vua Hêrôđê Cả trùng tu và nới rộng, mất 84 năm mới hoàn thành, để rồi chỉ tồn tại được vỏn vẹn 6 năm.

Khi còn ở trần thế, Chúa Giêsu nhiều lần lên Đền thờ này vào các dịp lễ lớn. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô cho biết Chúa vào Đến Thờ, “Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ”. Đây là lần cuối Chúa đến Đền Thờ. Vì ngay sau đó ít ngày, Chúa bước vào cuộc thụ nạn tại Giêrusalem này.

Cuộc thanh tẩy đền thờ của Chúa Giêsu là một nhắc nhở lớn dành cho chúng ta: Phải làm sao để nơi thờ tự không được phép trở thành nơi trục lợi, buôn bán kinh doanh. Phải làm sao để nhà thờ thực sự là nơi cầu nguyện cho mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, quê mùa hay trí thức. Phải làm sao để các ngôi thánh đường ngày nay của chúng ta phải thực sự là “nhà cầu nguyện của mọi dân tộc”, chứ không bao giờ trở thành nơi buôn thần bán thánh, không bao giờ được phép là “sào huyệt của bọn cướp”.

Còn chính chúng ta, từng người cũng là Đền Thờ của Chúa. Hãy gìn giữ tâm hồn mình thanh sạch. Hãy làm cho thân xác không lây nhiễm tội lỗi. Hãy biến con người của mình thành Đền thờ đích thực bằng cách thực hành các nhân đức, thực hành những hy sinh và chuyên tâm thờ phượng Chúa. Hãy biến chính cõi lòng chúng ta thành cõi lòng công chính, xứng đáng là nhà Chúa ngự.

Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, để đền thờ tâm hồn chúng con xứng hợp là nơi Chúa ngự. Xin cho mọi nhà thờ, nhà nguyện của giáo xứ, của cộng đoàn chúng con luôn là nơi tụ họp hằng ngày của mọi thành phần dân Chúa, để luôn xứng đáng là nhà cầu nguyện, là nơi chúng con gặp gỡ, thờ phượng Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường