Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 9-13: Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 01-07-2016
THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9:9-13)

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

SUY NIỆM

Để minh họa cho chủ đề của năm Thánh về Lòng Chúa thương xót, Logo của năm Thánh được trình bày với hình ảnh Thiên Chúa vác người tội lỗi trên vai, trong đó một trong những nét độc đáo là đôi mắt của Chúa hòa quyện vào đôi mắt của người tội lỗi.

Hình ảnh này diễn tả cái nhìn của Chúa, vị Mục Tử nhân lành, như không chỉ chạm trái tim, mà còn chạm đến cách sâu xa tận tâm hồn của người có tội bằng tình yêu mãnh liệt đến nỗi đủ sức công phá thành trì tội lỗi tấn công linh hồn và làm thay đổi diện mạo, sức sống của linh hồn.

Cái nhìn của Thiên Chúa, nơi những trang Tin Mừng càng nổi bậc khi Chúa Giêsu, “Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến”, đã trao ban cho con người, nhất là những người đau khổ, tội lỗi, bị bỏ rơi…
Tin Mừng hôm nay, lại một lần nữa, giới thiệu cái nhìn xót thương của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu, khi Người nhìn và kêu gọi người thu thuế Lêvi và chọn Lêvi thành tông đồ của Chúa.
Bằng hành động lập tức đứng dậy và đi theo Chúa, Lêvi, sau này là tông đồ Mathêu cho thấy, hình như thánh Mathêu đã cảm nhận được trong lời kêu gọi Chúa dành cho mình: “Hãy theo Ta”, là cả một tấm lòng đầy tình yêu thương xót của Chúa.

Có lẽ thánh nhân đã thấy trong đôi mắt Chúa nhìn ông, không giống bất cứ cái nhìn của người Dothái nào. Nó không hàm chứa sự khinh khi, miệt thị. Nó không tìm ẩn đâu đó sự loại trừ, lên án, hay phân biệt đối xử. Nó càng không hề là cái nhìn trên một người bị coi là tội lỗi, bất chính như ông.

Thánh nhân đã nhận ra nơi Chúa là cả một cái nhìn chứa chan lòng thương xót, bao dung và độ lượng. Trong ánh mắt Chúa chứa đầy sự yêu thương, cảm thông, tha thứ và mời gọi hoán cải.
Cái nhìn của Chúa Giêsu đem lại cho Mathêu sự bình an, tin tưởng, không còn mặc cảm về tội lỗi của mình. Cái nhìn đó đã soi chiếu một luồng ánh sáng hy vọng vào tâm hồn người thu thuế, khiến người thu thuế ấy hồi sinh.

Cái nhìn của Chúa có sức chữa lành, đem lại sức sống mới và niềm lạc quan cho kẻ bị xã hội coi khinh, bị lề luật ruồng bỏ, để hướng ông về một đời sống mới. Cái nhìn, đã làm thay đổi cuộc đời từ người thu thuế Lêvi trở thành thánh tông đồ Matthêu.

Lạy Chúa, chúng con  tin tưởng Chúa vẫn yêu bao dung, lượng thứ. Xin cho chúng con, biết noi gương thánh Mathêu, đáp trả tình yêu của Chúa bằng trọn một đời để làm sáng danh Chúa, xứng là tông đồ của Chúa. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường