Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 10: 16-23 Con đường của các tín hữu kitô là con đường của Đức Giêsu, là môn đệ của Ngài, chúng ta không có con đường nào khác

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 8-7-2016


thứ sáu tuần xiv thường niên c]

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10: 16-23)

16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.23 "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.

SUY NIỆM

Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một bài giảng ngày 05-05-2013 rằng: “Có quá nhiều những cộng đoàn kitô hữu trong thế giới này đang bị bách hại. Con đường của các tín hữu kitô là con đường của Đức Giêsu. Nếu muốn là các môn đệ của Ngài, chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã chỉ ra với những hệ lụy là bị thế gian căm ghét”.

“Bị bách hại” đó là hệ lụy luôn đi theo những ai mang nơi mình và sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Rao giảng Tin Mừng”. Hệ lụy này Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ biết, để khi sự việc xảy đến, các ông can đảm và vững bước thi hành sứ vụ dầu có phải chết : “Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng”.

Nếu Chúa Giêsu, vị Thầy của Giáo Hội, đã chấp nhận cái chết để làm chứng cho Nước Trời, cho sự thật, cho tình yêu, thì đến lượt người chúng ta, nhưng môn đệ của Chúa, khi thi hành mệnh lệnh của Chúa, cũng phải can đảm chấp nhận gian nan, đau khổ và ngay cả cái chết để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, là Thầy và là Chúa của chúng con, xin cho chúng con biết can đảm làm chứng cho Chúa, biết vui và hạnh phúc khi được chịu đau khổ để làm chứng cho Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường