Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 3-12 “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Đây là điều luật tiên khởi trong hôn nhân Công giáo.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C

 
NGÀY 16/08/2019
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt  19: 3-12)

3Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?”. 4Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: ‘Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ’, 5và Người đã phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt’. 6Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. 7Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?”. 8Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình”. 10Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. 11Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu”.

Suy niệm

“Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Đây là điều luật tiên khởi trong hôn nhân Công giáo. Điều luật này không phải do con người nghĩ ra, nhưng là chính Thiên Chúa phán định. Vì thế, không có một thế lực nào ở trần gian có thể phá hủy dây hôn phối một khi hôn phối đó đã thành sự.

Thế nhưng trong thực tế, rất nhiều đôi hôn nhân, ngay cả những hôn nhân Công giáo không sống theo điều luật của Thiên Chúa đã quy định. Người ta tự ý chia tay khi đã tuyên thệ trước mặt Chúa, trước mặt cộng đoàn; người ta sống theo chủ tương: “thích thì ở không thích thì đi”.

Là những người Kitô hữu đang sống giữa thực trạng đó, chúng ta nghĩ như thế nào? Hôn nhân là do Thiên Chúa kết hợp, và Thiên Chúa muốn con người sống đời hôn nhân, để qua tình yêu giữa người nam và người nữ, người ta được mời gọi diễn tả hình ảnh Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và không bao giờ xa lìa Hội Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hy sinh chấp nhận chết trên thập giá để cứu chuộc con người, xin cho những ai sống đời hôn nhân, biết yêu thương và quý trọng nhau như Chúa đã yêu thương và quý trọng từng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường