Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 20/07/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu ( Mt 12: 1-8)

1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!"3 Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao?6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa.7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát".

SUY NIỆM

         Việc các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa ăn trong ngày Sabat xét cho cùng không phải là tội, vì động lực thúc đẩy họ làm thế là vì đói (Ở đây chúng ta không xét ở góc độ công bằng, xem lúa của ai mà các môn đệ lại dám bứt ăn). Kế đến, luật ngày Sabát đặt ra là vì con người, bởi lẽ nhờ nghỉ làm việc, con người được rảnh rang mà sống gần gũi với Chúa hơn trong ngày hôm đó so với những ngày còn lại trong tuần; nhờ nghỉ việc mà tâm trí con người không bị phân tán bởi những lo toan trong cuộc sống hầu có thể tập trung thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa cho phải phép; và nhờ nghỉ ngơi mà con người được lại sức sau một tuần làm việc vất vả hầu có thể làm việc tốt hơn trong tuần kế tiếp. Vậy, khi mạng sống của con người bị lâm nguy thì lề luật phải rơi xuống hàng thứ yếu để nhường chỗ cho thiện ích của con người.

        Thế nhưng, chu chu chắm chắm giữ luật sít sao mà quên đi bổn phận phải bác ái yêu thương, hay xâm hại đến quyền lợi và thiện ích của người khác thì chẳng những bị mang tiếng là nệ luật và giả hình mà đó còn là hành vi sỉ nhục Thiên Chúa, bởi vì “áp bức người yếu thế là sỉ nhục Đấng tạo thành nên họ” (Cn 14, 31a). Trái lại, thực hiện công bằng và thi hành nhân nghĩa thì đẹp lòng Thiên Chúa và có khả năng lôi kéo lòng thương xót của Ngài xuống trên con người đó, nhờ vậy, tội lỗi họ được thứ tha như lời Thần Khí phán dạy trong sách Châm ngôn: “Tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm” (10, 12) và “Nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ” (16, 6). Mà thể hiện tình bác ái yêu thương đối với tha nhân, nhất là những người đói khổ, lại được kể như dấu chứng của lòng kính sợ Thiên Chúa: “Thương xót kẻ khó nghèo là tôn kính Đấng dựng nên người đó” (Cn 14, 31b).

        Vậy hãy coi chừng, chúng ta nhiệm nhặt giữ luật ăn chay kiêng thịt thứ Sáu hằng tuần mà không hề dám rộng tay bố thí giúp đỡ anh chị em nghèo túng xung quanh thì khó lòng tránh khỏi việc “bị loại ra ngoài và bị liệt vào số phận của những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng!” ( Mt 24, 51).

Lạy Chúa, xin giúp con thi hành trọn vẹn luật Chúa và luật Giáo Hội mà không bỏ quên bổn phận bác ái yêu thương phải có đối với anh chị em đồng loại xung quanh con, nhất là những người nghèo khổ. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường