Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8 “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế”, “Ngày sa-bát vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabát”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 15-7-2016

 
thứ sáu tuần xv thường niên c


THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

 
THÁNH BONAVENTURA, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12: 1-8)

1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát! "3 Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao?6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. -7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát."

SUY NIỆM

“Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế”
 
Người Do Thái rất tôn trọng lề luật, nhất là luật về ngày sa-bát. Nhưng họ tôn trọng một cách thái quá đến việc giải thích sai lạc. Và Chúa Giêsu đã lên án họ về cách giải thích sai lạc này, nhất là giải thích sai lạc về luật ngày sa-bát. Họ trách cứ các tông đồ bức lúa mà ăn trong ngày sa-bát mà họ lại quên đi giới răn yêu thương nhân hậu. Mặt khác, họ không biết rằng Con vua Đa-vít, là Con Người, còn cao trọng hơn cả đền thờ nữa, Người đã được Thiên Chúa ban cho quyền giải thích việc giữ luật ngày sa-bát. “Ngày sa-bát vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabát”.
 
Chúa Giêsu luôn luôn huấn luyện các môn đệ không chỉ bằng lời giảng dạy, nhưng còn bằng việc làm, bằng thái độ và gương sáng đời sống của Người. Chúa chữa lành những người tật nguyền, ủi an những người sầu khổ, và phục sinh kẻ chết. Chúa bày tỏ lòng nhân từ đối với những kẻ tội lỗi và làm cho con người nhận ra tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa.
 
Chúa chú trọng đến tâm tình bên trong hơn là hình thức bên ngoài. “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”. Và người hằng đề cao, quan tâm đến hạnh phúc của con người trước, chứ không chỉ đề cao lề luật. Trong Tin mừng hôm nay một cách cụ thể : Chúa quan tâm đến các môn đệ đang đói hơn là chỉ chú ý đến việc chu toàn lề luật kiêng việc phần xác ngày sa-bát. Qua đó, Chúa bày tỏ tâm tình : “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế”.
 
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bày tỏ tâm tình yêu mến Chúa, qua việc chúng con tuân giữ lề luật của Chúa không chỉ bằng những lý thuyết đẹp mà còn bằng các thực hành cụ thể với tâm tình quảng đại cho mọi người. Amen 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường