Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 1: 45-51: Kinh nghiệm của Philípphê và Nathanaen trong bài Tin Mừng hôm nay là sự khẳng định. Philípphê biết Chúa là Đấng Kitô, con ông Giuse người Nazareth, nên ông đã đến với Người...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN B

 
NGÀY 24/08/2018

LỄ THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ
 

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 45-51)

Khi ấy, ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét". Ông Nathanaen liền bảo: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Philípphê trả lời: "Cứ đến mà xem!" Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối". Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi". Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!" Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa". Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người".

Suy niệm

 

Khi Philipphê gặp ông Nathanaen, ông liền khoe rằng: “Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu con ông Giuse, người Nadarét”. Ông Nathanaen liền nói: “Từ Nadarét làm sao có gì hay được”. Phản ứng của Nathanaen làm cho chúng ta không có gì phải bất ngờ. Bởi vì người Do Thái nghĩ rằng Đấng mà sách luật với các ngôn sứ nói tới phải xuất thân từ Giuđa. Còn Nadarét là làng quê hẻo lánh nhỏ bé, nơi đây Nathanaen đã biết về gia cảnh của Đức Giêsu quá rõ ràng, thì làm sao ông có thể tin được lời giới thiệu của Philipphê về Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.

Phản ứng của Nathanaen về thân thế và sứ mạng của Đức Giêsu sẽ mở đường cho chúng ta hiểu thấu đáo hơn về sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa ở giữa dân Người. Qua đó Chúa vạch cho chúng ta con đường để tìm gặp Người: Con người sẽ gặp được Chúa không phải nơi một bậc vị vọng trong hoàng cung, ăn mặc gấm vóc lụa là, nhưng sẽ tìm gặp Chúa nơi một Giêsu bình thường trên bờ giếng Giacóp, khi Người đối thoại với người phụ nữ tội lỗi, một Giêsu chạnh lòng thương đối với kẻ bơ vơ theo Người, khi hoàng hôn dần tàn nhưng không có gì để ăn, một Giêsu luôn sẵn sàng giơ tay đụng chạm đến người phong cùi, người ô uế, người bất hạnh. Một Đức Giêsu là Con Thiên Chúa sống gần gủi như thế, thì vẫn mãi mãi là cơ hội để con người nhận biết Người, như biết bao nhiêu tâm hồn sau khi đã được Chúa đụng chạm thì đã từng thốt lên: “Đúng, người này là con Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống quản đại hy sinh bằng đời sống khiêm tốn như Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường